“SYS” นำองค์กรสู่วัฒนธรรมสีเขียว คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 [PR]

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ เข้ารับ “รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว” จาก นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

- Advertisement -

ในโอกาสที่โรงงานแห่งที่ 2 ของ SYS ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ซึ่งแสดงว่าทุกคนในองค์กรได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ความมุ่งมั่นสีเขียว ปฏิบัติการสีเขียว ระบบสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว และเครือข่ายสีเขียว โดยโรงงาน SYS ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นแห่งเดียวกับที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้