HomeBrand Move !!“เทสโก้ โลตัส” จัดระเบียบเข้มขายเหล้าทุกสาขา กันการแพร่ระบาดโควิด-19

“เทสโก้ โลตัส” จัดระเบียบเข้มขายเหล้าทุกสาขา กันการแพร่ระบาดโควิด-19

แชร์ :

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้รัฐบาลมีการผ่อนปรนให้สามารถเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางจังหวัดได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรก จึงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้บริโภคทั่วไป มีความต้องการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเป็นจำนวนมาก และเกิดปรากฎการณ์คนมารอเข้าคิวกันแต่เช้าเพื่อซื้อเหล้า เบียร์ ภายในซูเปอร์มาร์เก็ตจนเกิดความวุ่นวาย โดยไม่มีการคำนึงถึงการรักษาระยะห่าง (Social Distancing)

Santos Or Jaune

ส่งผลให้ล่าสุด เทสโก้ โลตัส จึงได้จัดระเบียบการซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสาขาทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดให้มีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว และให้มีลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าภายในช่องทางให้ไม่เกิน 5 ท่านในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 เมตรในขณะเลือกซื้อสินค้า

 

นอกเหนือจากมาตรการจัดระเบียบการซื้อแอลกอฮอล์แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและเพื่อนพนักงานทุกคน รวมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านเอ็กซ์เพรส ติดสติ๊กเกอร์บนพื้นในสาขาใหญ่ตามหลัก social distancing และการจัดให้มีช่วงเวลาและช่องทางชำระเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม