“ซีพีออลล์” คว้าสิทธิ์แฟรนไชส์เปิดร้าน 7-Eleven กัมพูชา 30 ปี

หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เจรจาเพื่อทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก เพื่อลงทุนและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 CPALL (Cambodia) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ถือหุ้น 100% โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพี ออลล์ ถือหุ้น 100%) ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักสำหรับดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา กับ 7-Eleven, Inc เรียบร้อยแล้ว

- Advertisement -

โดย ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาเป็นเวลา 30 ปี ตามสัญญาแฟรนไชส์หลัก โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ซีพีออลล์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเจรจาและตกลงเพื่อการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ในการลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและลาว  ล่าสุดได้รับสิทธิ์มาสเตอร์ แฟรนไชส์ 30 ปี ในกัมพูชาแล้ว

ปัจจุบัน ซีพีออลล์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven ในประเทศไทย สิ้นปี 2562 ที่ผ่านมามีสาขาทั้งหมด 11,712 สาขา มีรายได้รวม 334,061 ล้านบาท มีกําไรขั้นต้น 93,827 ล้านบาท โดยร้าน 7-Eleven แต่ละสาขามียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันอยู่ที่ 82,928 บาท ยอดซื้อต่อบิล 70 บาท มีลูกค้าเฉลี่ยต่อสาขาต่อวัน 1,187 คน ปี 2563 ซีพีออลล์ วางเป้าหมายขยายสาขาในประเทศไทยอีก 700 สาขา และปี 2564 เปิดให้ครบ 13,000 สาขา

ทางด้าน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง มีความเห็นว่า การที่ ซีพีออลล์ ได้สิทธิ์แฟรนไชส์ดำเนินการร้าน 7-Eleven ในกัมพูชา เป็นระยะเวลา 30 ปี และต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 20 ปี รวม 70 ปี ถือเป็นการประกาศได้สิทธิอย่างเป็นทางการหลังจากตลาดรอมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีมุมมองดังนี้

1. ระยะเวลาที่ได้นานพอที่จะสร้างฐานในกัมพูชา ให้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่หนุนการเติบโตให้ CPALL ในอนาคต
2. โมเดลการทำธุรกิจในกัมพูชาน่าจะใกล้เคียงเมืองไทยมาก ใช้คนพื้นที่เป็นหลักรวมถึง local content แต่คาดจะยังไม่มีการลงทุนโรงเรียนฝึกคนในช่วงแรกอย่างแน่นอน
3. การแข่งขันใน กัมพูชา ปัจจุบันมีเพียงคู่แข่งรายเดียวคือ Circle K ซึ่งปัจจุบันยังมีสาขาไม่ถึง 100 สาขา แม้เข้ากัมพูชามา 2 ปีแล้วก็ตาม
4. คาดผลทั้งกำไรและขาดทุนที่เป็น upside/downside ต่อ CPALL จะยังไม่มากในช่วง 2 ปีนี้ เนื่องจากการเปิดสาขาแรกอาจต้องรอสถานการณ์ที่เหมาะสมกว่านี้จากภาวะ COVID-19 ระบาด

บัวหลวง มองว่าจะส่งผลต่อราคาหุ้น CPALL อย่างแน่นอน แม้ผลงานจริงจะยังไม่ปรากฎให้เห็นในผลประกอบการช่วง 2 ปีนี้ก็ตาม