BMW ตัวตนของคุณ กับอิสระที่ทุกคนรอคอย จะกลับมาในอีกไม่ช้า โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง [PR]

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน จะทำให้วิถีชิวิตเดิม ๆ ของเราเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนเราได้ และอีกไม่นานเกินรอ ความอิสระที่เรารอคอยจะกลับมาโดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง และเมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะกลับมา JOY ไปด้วยกัน

- Advertisement -

#TheJoyToCome

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน จะทำให้วิถีชิวิตเดิม ๆ ของเราเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนเราได้ และอีกไม่นานเกินรอ ความอิสระที่เรารอคอยจะกลับมาโดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง และเมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะกลับมา JOY ไปด้วยกัน#BMWTH #TheJoyToCome #StaySafe #StayHealthy

โพสต์โดย BMW Thailand เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020

 

#BMWTH #TheJoyToCome #StaySafe #StayHealthy