‘ประยุทธ์’ ส่งจดหมายถึง 20 มหาเศรษฐีไทย ร่วมทีมประเทศไทยสู้ภัยโควิด-19

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 สร้างความเสียหายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบทุกด้านทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และภาคธุรกิจที่เกือบหยุดชะงักทั้งหมด ถือเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ ที่รัฐบาลต้องขยายความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นทีมประเทศไทย เพื่อสู่ภัยโควิด-19

- Advertisement -

วันนี้ (17 เมษายน) พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์การแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19  ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. งานที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19 และรักษาผู้ติดเชื้อ 2. การช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตผ่านมาตรการช่วยเหลือต่างๆ

สัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรี จะส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย เพื่อรับฟังแนวทางที่กลุ่มเศรษฐีที่จะเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลได้อย่างไร รวมทั้งการเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหาให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้าง มหาเศรษฐีของประเทศไทยล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก จึงของให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศ เพื่อร่วมเป็นทีมประเทศไทยแก้วิกฤติโควิด-19

แม้ก่อนหน้านี้หลายองค์กรของกลุ่มมหาเศรษฐีไทย ได้ช่วยเหลือมาแล้ว แต่ก็ต้องการให้ทำเพิ่มเติมในช่วยเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลือขณะนี้ จึงต้องการให้กลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศไทยแบ่งปันความสามารถ ความรู้ และมุมมองที่มีวิสัยทัศน์ และใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูง มาช่วยจัดการวิกฤติที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้จะพบกับสมาคมภาคธุรกิจทั้งขนาดกลาง เล็ก เพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อรับทราบสถานการณ์ที่แท้จริง เพื่อต้องการเข้าถึงความรู้ ขีดความสามารถของสมาคมต่างๆ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของภาคเอกชน และรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายข้อเสนอแนะ ความต้องการและความท้าทายที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ และบทบาทการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาวิกฤติครั้งที่ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มเพื่อขยายกำลังการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้น เป็นทีมประเทศไทย เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้