“โอลิมปิก2020” มีหนาว สำรวจพบคนญี่ปุ่นขอบาย ไม่อยากเข้าร่วมมหกรรม

มีแนวโน้มว่ามหกรรมโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการตอบรับน้อยลงเรื่อย ๆ หลังมีการทำสำรวจของสำนักข่าว Jiji พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่นมากถึง 62.8% ไม่อยากเข้าร่วมในพิธีเปิด-ปิดที่สถานที่จัดงาน แต่อยากขอรับชมพิธีดังกล่าวผ่านโทรทัศน์ที่บ้านแทน

- Advertisement -

โดยทาง Jiji Press ซึ่งทำการสำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นจำนวน 2,000 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป) พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 9.2% ที่บอกว่าพวกเขาอยากเข้าร่วมพิธีเปิด – ปิดของมหกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งนี้ ในขณะที่อีก 27.4% แบ่งรับแบ่งสู้ว่าอยากไปเข้าชม ถ้าสามารถไปได้ โดยตัวเลขในภาพรวมพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วม 36.7% ลดลงจากการสำรวจเมื่อปี 2019 ที่เคยมากถึง 37.1% และปี 2018 ที่ 45.6%

สำหรับเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่อยากเข้าร่วมในมหกรรมที่ประเทศตนเองเป็นผู้จัดครั้งนี้ มี 4 ข้อนั่นคือ ผู้ตอบแบบสอบถาม 70% มองว่าโทรทัศน์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ก็สามารถรับชมพิธีดังกล่าวได้ รองลงมา 39.9% แสดงความกังวลเรื่องระบบคมนาคมขนส่งที่อาจจะพลุกพล่านเกินไปจนทำให้การเดินทางไม่สะดวก หรือมีปัญหาจราจรติดขัด 38.5% บอกว่าสถานที่จัดงานนั้นอยู่ไกลเกินไป และอีก 22% บอกว่า พวกเขากังวลเรื่องความร้อน เนื่องจากช่วงที่มีการจัดงานนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นพอดี

อย่างไรก็ดี ทางผู้สำรวจมองว่า ความหวาดกลัวไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด อยู่ในขณะนี้ก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน

การสำรวจครั้งนี้ยังพบตัวเลขที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่ง นั่นคือผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่น 4.7% เท่านั้นที่บอกว่าจะซื้อตั๋ว ขณะที่อีก 69.9% บอกว่าพวกเขาไม่มีแผนจะซื้อตั๋วเข้าชมงานแต่อย่างใด

Source