HomeCSRBrewing a Better World การบ่มที่ดี สตาร์ทตั้งแต่จุดเริ่มต้น “ทีเอพี” มอบทุนการศึกษาเด็กๆ ชุมชนรอบโรงงาน

Brewing a Better World การบ่มที่ดี สตาร์ทตั้งแต่จุดเริ่มต้น “ทีเอพี” มอบทุนการศึกษาเด็กๆ ชุมชนรอบโรงงาน

แชร์ :

“ไฮเนเก้น”(Heineken) ไม่ใช่แค่เพียงเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่คนทั้งโลกหลงรักและจดจำ แต่ในฐานะองค์กร ไฮเนเก้น ยังยืนหยัดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ แนวทางการทำงาน และชุมชนโดยรอบโรงงานผ่าน Brewing a Better World นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งนโยบายนี้ยังได้ส่งต่อมายังกลุ่มบริษัททีเอพี ที่เชื่อว่าการศึกษาถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชุมชนให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณวลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการการสื่อสารและพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี ได้ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brewing a Better World ว่า นโยบายนี้เน้นไปที่การป้องกัน มากกว่าบรรเทา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ Proactive-approached Sustainability ในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญในด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับต่อยอดในอนาคตของเยาวชน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชุมชนรอบโรงงานของเราให้ดียิ่งขึ้น 

ในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม หรือแม้แต่มุมมองของคนรุ่นใหม่  ซึ่งในยุคนี้ธุรกิจจะล่มสลาย หรือสร้างโอกาส ขึ้นอยู่กับการปรับตัวขององค์กรนั้นๆ  ปัจจุบัน Sustainability มีความสำคัญลำดับต้นๆ ที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มาจากสิ่งแวดล้อม และสังคม ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และในการทำงานด้าน Sustainability ด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จะกลับมาเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์ที่ผันผวนในยุคนี้ ซึ่งสำหรับกลุ่มบริษัททีเอพี เราเชื่อว่า การทำกิจกรรมเชิงป้องกันนั้นที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นว่าการศึกษาจะเป็นรากฐานอันสำคัญเพื่อต่อยอดในอนาคต เราจึงให้ความสำคัญในด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

การเติบโตไปพร้อมกับชุมชน กลายเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัททีเอพี ภายใต้กรอบการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชุมชน ที่ถึงแม้อาจใช้เวลากว่าจะเห็นผล แต่การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชุมชนในระยะยาว เป็นแนวทางการทำ Sustainability แบบป้องกันมากกว่าการบรรเทาไปทีละปัญหา”

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัททีเอพี พร้อมด้วยนายอำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี และเยาวชนที่ได้รับทุนน้ำใจทีเอพี ประจำปี 2562

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทีเอพี เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ผ่านโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยและศึกษาอยู่ในพื้นที่โดยรอบโรงงาน และมีผลการเรียนรวมถึงความประพฤติที่ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อ โดยไม่ต้องชดใช้ทุน ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปี ทีเอพีมอบทุนการศึกษารวมกว่า 600 ทุน โดยเยาวชนจากโครงการที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังที่พวกเขาใฝ่ฝัน และกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้

อย่างไรก็ตาม หากมอบทุนการศึกษาอย่างเดียว แต่อุปกรณ์การศึกษาในโรงเรียนยังขาดแคลน นักเรียนก็จะเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ ปีนี้ กลุ่มบริษัททีเอพีจึงหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้รอบด้านมากขึ้น ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดลากค้อน โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.บ.ต.ไทรใหญ่ รวมทั้งหมด 36 เครื่อง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลของเยาวชน และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน นอกจากการมอบคอมพิวเตอร์แล้ว กลุ่มบริษัททีเอพียังได้จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยการมอบเก้าอี้และพัดลมติดผนังให้แก่โรงเรียนวัดลากค้อน และในอนาคต ทางกลุ่มบริษัททีเอพีอาจมีการแบ่งปันข้อมูลความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาสู่นักเรียน โดยนำพนักงานของบริษัทมาร่วมสอนและแนะนำเรื่องต่างๆ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป  

คุณอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน กล่าวถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการศึกษาว่า “หลักสูตรการศึกษาทุกวันนี้ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ นอกเหนือจากการค้นคว้าผ่านหนังสือในห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ซึ่งตามหลักสูตรปัจจุบัน เยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งคอมพิวเตอร์เซ็ตเก่าที่ทางโรงเรียนใช้งานอยู่ไม่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางด้านนี้ได้ ซึ่งต้องขอบคุณทางกลุ่มบริษัททีเอพี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ และนำคอมพิวเตอร์ที่พร้อมสำหรับการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล และสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาของเยาวชน”

“หากเปรียบเยาวชนในวันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของสังคม กลุ่มบริษัททีเอพีก็พร้อมดูแลสนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เจริญเติบโตและงอกงามบนรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาในหลายมิติ ทั้งการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้เยาวชนต่อยอดสู่โอกาสดีๆ การส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลของเยาวชนผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของเยาวชน ตลอดจนจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษาต่างๆ  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป” คุณวลี กล่าวทิ้งท้าย

 


แชร์ :

You may also like