จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของ LH Bank สู้ศึก Digital Banking พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ “mark Symbolic of CHANGE”

ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยเฉพาะในยุค “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน” ที่ทุกองค์กรจะต้องคิดใหม่ ทำใหม่ และมองเรื่องของเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจธนาคารสามารถยืนหยัดและเติบโตในธุรกิจต่อไปได้ โดยเฉพาะในยุคที่กลุ่ม Non-Bank และ FinTech ทั้งรายเล็ก-รายใหญ่กำลบังเกิดขึ้นใหม่ชนิดวันต่อวัน

- Advertisement -

การจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ CTBC Holding โดย CTBC Bank ธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน ซึ่งมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61 ของกลุ่มรวมกว่า 6 ล้านล้านบาท และธนาคารอยู่ที่กว่า 4.2 ล้านล้านบาท โดย CTBC Bank เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Wealth Management,  Digital Banking และ Trade Finance จึงเป็นการนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล

โดยนับตั้งแต่การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 1 ปีที่ผ่านมา LH Bank ได้มีการพัฒนาในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กระบวนการทำงาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาบริการโมบายแบงค์กิ้งแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ที่ได้เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การซื้อขายกองทุน การลงทุนให้หุ้น การเปิดบัญชีใหม่บนมือถือ

นอกจากนี้ในต้นปีหน้ายังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดให้บริการอาทิบริการด้าน Trade Finance บริการการรับชำระเงินจาก e-Wallet ผ่าน QR Code  เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของ LH Bank ยังรวมไปถึงการเปิดตัวแคมเปญ mark Symbolic of CHANGE จุดเริ่มต้น…ของการเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในด้านการให้บริการของสาขา ที่มีการปรับโฉมใหม่ภายใต้คอนเซป We Are Family” เราคือครอบครัวเดียวกัน ซึ่งยังคงไว้ถึงความเป็น Homey ที่ดูสุขุมขึ้น ความอบอุ่นและเพิ่มพื้นที่ Private zone, Private Room เพื่อรองรับความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น โดยสาขาแรกที่ได้มีการปรับรูปแบบใหม่สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลคือ สาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาในต่างจังหวัดคือ สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา

นอกจากนี้ LH Bank ยังเดินหน้ายกระดับศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หัวใจหลักของการให้บริการ โดยเฉพาะ “พนักงาน” ที่ทาง LH Bank ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างงานบริการที่มีคุณค่าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อใช้บริการที่ LH Bank รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ให้เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่พนักงาน เน้นความเป็นมืออาชีพ กระฉับกระเฉง คล่องตัวและพร้อมให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีความเป็นสากลอีกด้วย

เหล่านี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง LH Bank ซึ่งหลังจากนี้เราจะได้เห็นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ