ปีแรกที่มี 6 กรรมการไทย ใน Cannes Lions 2018

นับว่าปีนี้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน Cannes Lions International Festival of Creativity เริ่มตั้งแต่การลดจำนวนวันจัดงานลงเหลือเพียง 5 วัน และปรับลดรางวัลลง ควบรวมรางวัลประเภทต่างๆ ให้เข้าใจง่าย แต่ขลังขึ้น และในโอกาสนี้เป็นครั้งแรกที่วงการโฆษณาไทย มีกรรมการเข้าร่วมตัดสินมากที่สุด คือ 6 ท่าน ภายในปีเดียว ประกอบด้วย

- Advertisement -

คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ Chief Creative Officer, Cheil ในหมวด  Brand Experience & Activation Lions

คุณสุบรรณ โค้ว Chief Creative Officer, Dentsu One (Bangkok)หมวด Direct Lions

คุณอัศวิน พานิชวัฒนา Executive Creative Director, GREYnJ UNITED ตัดสินรางวัล Film Lions

คุณปัทมวรรณ สถาพร Managing Director, Mindshare ตัดสินในผลงานประเภท Media Lions

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ Managing Director,  Brilliant & Million Communication and Online หมวด PR Lions

และ คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา Co-Founder/ Executive Creative Director, SOUR Bangkok – Outdoor Lions

โดยแต่ละท่าน อาจจะมีหน้าที่ตัดสินด้วยวิธีการและรอบการตัดสินที่แตกต่างกัน บางท่านจะมีโอกาสได้ชมผลงานที่มากกว่าในรอบแรก ส่วนบางท่านจะเดินทางไปตัดสินที่เมืองคานส์ ในช่วงเวลาจัดงานและถกเถียงในห้อง เพื่อมองหาผลงานที่ดีที่สุดในหมวดนั้นๆ