บริษัทพีเอชดี และออมนิคอมมีเดียกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กโสสะ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ บิ๊กฮัก (Big Hug) [PR]

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พีเอชดี และ ออมนิคอมมีเดียกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด ร่วมบริจาคเงิน ให้แก่ตัวแทนมูลนิธิเด็กโสสะ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นยอดเงินรวมทั้งหมด 304,000.00 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการศึกษาและเลี้ยงดูแก่เด็กๆในมูลนิธิฯ ที่มีมากกว่า 150 คน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ มูลนิธิเด็กโสสะ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เทศบาลตำบล บางปู จ.สมุทรปราการ

- Advertisement -

โครงการ บิ๊กฮัก (Big Hug) เป็นโครงการของบริษัท พีเอชดี ที่มีสาขามากกว่า 80 สาขาทั่วโลก ที่มุ่งเน้นที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม (Corporate Social Responsibility)  อย่างต่อเนื่องกันมาหลายปี และเป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย เนื่องด้วยเดือนตุลาคมนี้ เป็นเดือนที่ครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีเอชดี และ ออมนิคอมมีเดียกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางบริษัทฯ จึงบริจาคเงินแก่ มูลนิธิฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายแก่เด็กๆ ในมูลนิธิฯ ต่อไป