เมืองไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Beautiful Voice” ส่งมอบรอยยิ้มและความสุขผ่านเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา [PR]

นายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากนโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ควบคู่ไปกับพันธกิจในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมมากมาย  ล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม  “Beautiful Voice”  เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มผ่านเสียงที่สวยงามจากใจพนักงานเมืองไทย ประกันชีวิตสู่ผู้พิการทางสายตา ในแบบฉบับของคนหัวคิดทันสมัย

- Advertisement -

สำหรับ Beautiful Voice” เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานสายงานบริการ อาทิ พนักงาน Call Center  และพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ได้ร่วมกันบันทึกหนังสือเสียงและบทความเสียง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้ที่ได้ฟัง  ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความบันเทิง การท่องเที่ยว นิทาน ธรรมะ ตลอดจนความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการออม หรือความรู้จากบทเรียนในหนังสือต่างๆ  เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณหนังสือและบทความเสียงให้ได้มากที่สุด ให้หนังสือและบทความเสียงเหล่านี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับรู้ข่าวสารของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสาธารณะที่ดี สร้างความรักในการมุ่งมั่นทำความดี ให้เกิดขึ้นในใจของพนักงานบริการทุกคน และเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนสู่สังคมไทย

“Beautiful Voice เกิดขึ้นจากแนวคิดที่นำเอาจุดเด่นของพนักงานที่ทำหน้าที่ส่งมอบการบริการพร้อมความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเรา มาต่อยอดในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยอาศัยเวลาว่างหลังจากทำงานหรือวันหยุดมาบันทึกหนังสือหรือบทความเสียง เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่จะรับรู้และสัมผัสถึงเรื่องราวแห่งความสุขที่มีอยู่อย่างมากมาย เพราะเราเชื่อว่าเสียงที่สวยงามจากใจ สร้างความสุขที่แท้จริงได้” นายวชิรพล กล่าว