คูโดส จัดทัพพร้อมรับดิจิตอลเทรนด์ [PR]

นายสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์คูโดส (KUDOS) ผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ในห้องน้ำคุณภาพสูง ได้รับเกียรติจาก ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Change for Success”

- Advertisement -

อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มภาคธุรกิจในอนาคตที่ต้องปรับตัวให้รับกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำ รวมถึงความใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ

จากซ้ายไปขวา

– คุณอชิรญา รัชตะวรรณ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

– คุณสรวงสุดา ศรีวิชาญกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

– ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

– คุณสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

– คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด