‘งานออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มในสังคม’ ทางออกสังคมผู้สูงอายุไทย แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง [PR]