SCG บูมธุรกิจ Smart Solution กลุ่มอาคาร เกาะกระแส Health & Wellness มาแรงยุคโควิด

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ตื่นตัวกับกระแส Health and Wellness หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว กลายเป็นปัจจัยเร่งธุรกิจ Smart Solution เทคโนโลยีติดตั้งภายในอาคารต่างๆ ให้ขยายตัวตาม

- Advertisement -

หนึ่งในธุรกิจที่ SCG ได้พัฒนาและให้บริการในปีที่ผ่านมา คือ Smart Building Solution โดยเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีในหมวดพลังงานในอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ด้วยอุปกรณ์ Internet of Things (IoT)

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG กล่าวว่าในกลุ่มธุรกิจ Smart Building Solution มีโซลูชั่นที่ให้บริการ ดังนี้

  1. Energy WELL Series ระบบที่ช่วยลดพลังงานในการปรับอากาศและปรับปรุงสภาพอากาศในเวลาเดียวกัน
  2. Energy CARE Series การใช้เทคโนโลยี Digital และ IoT แบบไร้สาย มาช่วยควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
  3. INTELL Series การใช้เทคโนโลยี Sensor และ IoT แบบไร้สายกำลังส่งสูง รับส่งสัญญาณ Wireless sensors ในรูปแบบ Real-time เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ บริหารอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. HYGIENE Series การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาดจากเชื้อโรค โดยการใช้เทคโนโลยี Bi-polar Ionization System เข้ามาจัดการคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ ลดเชื้อโรคในอากาศ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย หรือฝุ่น PM 2.5 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานภายในอาคาร

ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้อาคารต่างๆ ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงาน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า โครงการเวลเนสลีฟวิ่งและเฮลท์แคร์ โครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น มีความตื่นตัวในการติดตั้งระบบดูแลคุณภาพอากาศในอาคารมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจ Smart Building Solution โดยเฉพาะโซลูชั่น HYGIENE Series ที่มีดีมานด์เติบโตสูงในปีนี้ เพื่อตอบโจทย์ด้าน Health & Wellness ที่เป็นเทรนด์มาแรงยุคโควิด จากเดิมลูกค้าอาคารที่เข้ามาใช้บริการจะเน้นเรื่องการติดตั้งระบบช่วยลดพลังงานเป็นหลัก

การพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจ Smart Building Solution เป็นระบบ Open Source ใช้เทคโนโลยีจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ จีน อิสราเอล  เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดกับการคิดค้นนวัตกรรมโซลูชั่นด้าน Living ของ SCG เพื่อให้บริการภาคธุรกิจ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีก หากดูจากปริมาณอาคารที่สูงเกิน 8 ชั้นขึ้นไปมีกว่า 3,000 อาคาร ที่มีโอกาสติดตั้งระบบ Smart Building Solution ของ SCG รวมทั้งอาคารก่อสร้างใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

ธุรกิจ Smart Building Solution ที่เอสซีจีได้ให้บริการไปแล้ว เช่น ติดตั้งระบบ Energy CARE series ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการอัพเกรดอาคารเพื่อบริหารห้องเรียน และพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในห้องเรียนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการควบคุมผ่านระบบออนไลน์

อีกธุรกิจในกลุ่ม Living Solution Business ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 คือ SCG Building & Living Care Consulting ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ไปสู่อาคารที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในขั้นตอนการก่อสร้างและการใช้งาน รวมไปถึงอาคารที่มีการคำนึงถึงการมีสุขภาวะที่ดี ส่งผลถึงคนที่อยู่อาศัยในอาคารและชุมชนโดยรอบ และเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศ

ด้วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐาน ต่าง ๆ ได้แก่

  1. บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน LEED DGNB และTREES
  2. บริการให้คำปรึกษาเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (Well-Being Building) ตามมาตรฐาน fitwel และ WELL
  3. บริการให้คำปรึกษาเพื่อทำอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Management Service)

4.บริการออกแบบและปรึกษาอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย (Universal Design)

สำหรับผลงานในธุรกิจ SCG Building & Living Care Consulting  เช่น การให้คำปรึกษาด้านอาคารเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน fitwel อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง SCG ได้นำมาบุกเบิกในประเทศไทยและยังทำหน้าที่ในฐานะ Asia’s Advisory Council เป็นรายแรกในไทย โดยผลักดันให้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรองมาตรฐาน fitwel V2.1 ระดับ 3 ดาว หมวด Single-Tenant Building และรางวัล Best in Building Health 2020 จาก Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐาน fitwel อีกด้วย

ช่วง 9 ปีที่ผ่านมาธุรกิจที่ปรึกษาอาคารให้บริการไปแล้ว 130 อาคาร โดย 80 อาคารเป็นเรื่องมาตรฐานอาคารเขียว และอีก 50 อาคาร ใช้บริการทั้งด้าน Well-Being ,ด้านพลังงาน และ Universal Design ปัจจุบันมีลูกค้าที่กำลังให้คำปรึกษาอีก 44 โครงการ