Tag: Living Solution Business

เจาะลึกแนวคิด ‘วชิระชัย คูนำวัฒนา’ ผู้บริหารธุรกิจ LIVING SOLUTION BUSINESS จาก SCG ยกระดับงานสิ่งปลูกสร้างในยุค Next...

อาคารที่มีสุขภาพดีต้องดูแลตัวเอง ผู้ใช้งาน ให้แข็งแรงและมีความสุขอาคารในประเทศไทยจำนวนไม่น้อย ที่เข้าใจวิถีความเป็นอยู่ และความต้องการของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนจากอาคารในรูปแบบเดิม เป็นอาคารที่ให้สุขภาวะที่ดีขึ้นต่อผู้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแล "คน” ในพื้นที่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล หรือที่อยู่อาศัย ให้อยู่อย่างแข็งแรงและมีความสุข รวมถึงให้ความสำคัญต่อชุมชนโดยรอบด้วยเช่นกันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ถือเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อย...

SCG บูมธุรกิจ Smart Solution กลุ่มอาคาร เกาะกระแส Health & Wellness มาแรงยุคโควิด

สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ตื่นตัวกับกระแส Health and Wellness หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว กลายเป็นปัจจัยเร่งธุรกิจ Smart Solution เทคโนโลยีติดตั้งภายในอาคารต่างๆ ให้ขยายตัวตามหนึ่งในธุรกิจที่ SCG ได้พัฒนาและให้บริการในปีที่ผ่านมา คือ Smart Building Solution โดยเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีในหมวดพลังงานในอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor...
- Advertorial -