แนวทางปฏิบัติ ‘สื่อโฆษณาและเอเจนซี่’ โฆษณา Facebook และ สื่อนอกบ้าน

  maat-2016-4-king-death-4

  สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) (วันที่ 17 ต.ค.) ล่าสุดประกาศแนวทางปฎิบัติสำหรับมีเดียเอเยนซี่ ฉบับที่ 4 สำหรับกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสววรคต

  - Advertisement -

  แนวทางปฏิบัติสำหรับสื่อนอกบ้าน และ สื่อออนไลน์ ดังนี้

  สื่อ OOH (Out of Home Media หรือ สื่อนอกบ้าน)

  1.บริษัทฯ จะทำการปิดไฟ Gateway Billboard และ Flyover 2.0 ทุกจุด ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2559

  2.บริษัทฯ จะทำการออกอากาศแพร่ภาพเพื่อไว้อาลัยผ่านสื่อประเภทดิจิตอล ทั้งหมดของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559

  และบริษัทฯ จะทำ การ ชดเชยสื่อให้แก่ลูกค้าตามระยะเวลา (7 วัน) ซึ่งทางลูกค้าสามารถใช้สื่อโฆษณา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 มีนาคม 2560

  3.หากลูกค้าท่านใด มีความประสงค์จะร่วมไว้อาลัย สามารถแจ้งความประสงค์ กลับไปที่บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะอำ นวยความสะดวกโดยการจัดทำสปอตไว้อาลัยที่ใส่ชื่อหน่วยงานลูกค้า เพื่อนำไปออกอากาศผ่านสื่อดิจิตอลของ บริษัทฯ

   

  สื่อออนไลน์ Online

  1.Facebook : คาดว่าจะกลับมาให้ลงโฆษณาได้วันพรุ่งนี้ (18/10/16)

  2.Youtube & Line : กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา และจะแจ้งกลับภายในวันนี้

  3.สมาคมดิจิตอลแห่งประเทศไทย (DAAT) อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอความ ร่วมมือจากสมาชิกให้หยุดโฆษณาเป็นเวลา 7 วัน

   

   

   

  maat-2016-4-king-death

  maat-2016-4-king-death2

  ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย), Digital Advertising Association (Thailand), DAAT ระบุว่า

  แนวปฏิบัติด้านการโฆษณาดิจิทัล

  แนะนำให้ระงับการลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลอย่างน้อยจนถึงสิ้นวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 และอาจพิจารณาเริ่มลงสื่อโฆษณาอีกครั้งได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 00.01 น. โดยทั้งนี้ให้ระมัดระวังการนำเสนอเนื้อหาในงานโฆษณา ควรนำเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความบันเทิงทุกประเภท ไม่มีภาพโฆษณาที่มีการแต่งกายหรือกิริยาอาการไม่เหมาะสม และควรพิจารณาใช้โทนสีที่เหมาะสม ไม่มีสีสันฉูดฉาดเกินสมควร

  ทั้งนี้ ลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลหมายรวมถึง

  • สื่อ Digital ในรูปแบบ Reservation Display/Video ad บนพื้นที่ internet

  • สื่อ Digital ในรูปแบบ Self-serve or Biddable Media (Google Display Network, YouTube, Facebook, Programmatic และอื่นๆ)

  • สื่อ Social Media

  อ้างอิงจาก

  *** ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัพเดทข้อมูลจากทางราชการ***