Homesingle women in bakersfieldสตาร์คอมมีเดียเวสท์ คว้าอันดับหนึ่ง ‘มีเดียเอเยนซี่คุณภาพสูงสุด’ 3 ครั้งซ้อน ในวิจัย RECMA

สตาร์คอมมีเดียเวสท์ คว้าอันดับหนึ่ง ‘มีเดียเอเยนซี่คุณภาพสูงสุด’ 3 ครั้งซ้อน ในวิจัย RECMA

แชร์ :


starcom-mediavest-thailand-logo

รายงานจาก RECMA หรือ บริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเยนซี่ (Research Company Evaluating the Media Agency Industry : RECMA) แจ้งว่า สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ประเทศไทย (Starcom MediaVest) ได้รับการคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในการประเมินผลด้านคุณภาพของการบริหาร ในรอบล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2559 จากการประเมินผลของ RECMA

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การประกาศผลการประเมินคุณภาพดังกล่าว จะทำทุกๆ รอบเวลา 4 เดือน ที่มีเดียเอเยนซี่ให้บริการด้านการวางแผนสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า โดย RECMA จะประเมินผลมีเดียเอเยนซี่ชั้นนำในประเทศไทย ทั้งนี้การประกาศผลประเมินคุณภาพสามครั้งหลังสุด สตาร์คอมมีเดียเวสท์ได้รับการประเมินคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่การประกาศในรอบเดือนตุลาคม 2558 และรอบประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ติดต่อกัน

นายอติพล อิทธิวัฒนะ ได้กล่าวว่า “RECMA เป็นหน่วยงานระดับโลกที่จัดการทำประเมินผลมีเดียเอเยนซี โดยแบ่งการประเมินเป็นสองแบบ คือการประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) จะจัดทำปีละครั้ง โดยจะวัดที่ยอดบิลลิ่งหรือมูลค่าการซื้อสื่อโฆษณาในรอบปีนั้นๆ และอีกด้านจะเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ที่จะตรวจวัดทุกๆ รอบสี่เดือนที่มีเดียเอเยนซี่ให้บริการแก่ลูกค้า ในปัจจุบันนี้การประเมินผลด้านคุณภาพถือว่ามีความสำคัญต่อลูกค้ามาก เนื่องจากสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการให้บริการกลยุทธ์ในการบริหาร และการใช้งบประมาณของลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด”

นายอติพลยังกล่าวด้วยว่าในการประเมินคุณภาพนั้น RECMA จะตรวจวัดเกณฑ์ที่สำคัญสองด้าน คือ ประเมินผลในด้านความเป็นองค์กรที่มีพลังและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Vitality) และโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ (Structure) ซึ่งมีคะแนนชี้วัดสมรรถนะถึง 19 ส่วน  และนำคะแนนชี้วัดสมรรถนะจากทั้งสองส่วนมารวมกัน เพื่อจัดอันดับด้านคุณภาพเพื่อให้มีเดียเอเยนซี่และลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับทราบ โดยผลจัดอันดับการประเมินคุณภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของคุณภาพการวางยุทธศาสตร์ให้องค์กร การวางแผนสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ การบริหารงานให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่มากที่สุด

“ในด้านความเป็นองค์กรที่มีพลังและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Vitality) RECMA จะรวบรวมจากการพิทช์งานย้อนหลังในรอบสามปี และความเคลื่อนไหวขององค์กรในรอบสี่เดือนของการประเมิน คือ ธุรกิจใหม่ที่ได้มาจากการพิทช์งาน ความเคลื่อนไหวของบิลลิ่งในการซื้อสื่อโฆษณา การมีพันธมิตรคู่ค้าที่มีการใช้งบประมาณอยู่ในอันดับต้นๆ รางวัลความสำเร็จต่างๆ รวมทั้งความมีเสถียรภาพของผู้บริหารระดับสูง ส่วนโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ (Structure) จะพิจารณาจากข้อมูลขององค์กรในด้าน สัดส่วนของจำนวนพนักงานต่อจำนวนลูกค้า อัตราส่วนของการให้บริการสื่อหลักกับรายได้จากการเสนอบริการใหม่ (Diversified) ให้กับลูกค้า เช่น การวางแผนสื่อดิจิตอล ดิจิตอลเทคโนโลยี และบริการด้านคอนเทนต์ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยของฐานลูกค้าด้วยว่าให้บริการลูกค้าใดบ้าง อัตราส่วนระหว่างลูกค้าอินเตอร์และลูกค้าในประเทศ ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย และพิจารณาในรายละเอียดของลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในสามอันดับแรกของบริษัทอีกด้วย”

นายอติพล ยังกล่าวเสริมว่า “การที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่ง จากการทำงานหนัก การมี Talent ที่มีความสามารถมาร่วมงาน นำไปสู่การทำงานและความคิดที่แตกต่าง ประกอบกับการวางโครงสร้างให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อโฆษณา อาทิ สื่อดิจิตอลอย่างเหมาะสม ทำให้เราได้คะแนนสูงสุดมาโดยตลอด”

นอกจากนี้ในการบริหารงานบริษัทเราเน้นการมองผลในระยะยาว บริษัทจึงได้พัฒนาการวางแผนสื่อดิจิตอลในหลายๆ ด้าน อาทิ การใช้โปรแกรมแมติค (Programmatic) ในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง และทำการตลาดอย่างแม่นยำ และการตลาดแบบส่วนตัว (Personalization Marketing)

“ประการสำคัญที่สุด การได้รับการประเมินผลด้านคุณภาพเป็นอันดับ 1 ถึงสามครั้งติดกัน สะท้อนให้เห็นเราได้สร้างสรรค์งานออกมาอย่างท้าทายกับความผันผวนของเศรษฐกิจและปัจจัยการแข่งขันหลายๆ ด้าน เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้ประโยชน์มากขึ้น ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง”

RECMA หรือ บริษัทวิจัยประเมินผลอุตสาหกรรมมีเดียเอเยนซี (Research Company Evaluating the Media Agency Industry) ก่อตั้งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส RECMA เป็นบริษัทวิจัยอิสระที่ให้บริการประเมินผลบริษัทมีเดียเอเยนซีกว่า 880 แห่ง ในประเทศต่างๆ กว่า  60 ประเทศ ให้บริการประเมินผลมีเดียเอเยนซี่ในด้านต่างๆ ด้วยการวัดผลที่เป็นสากล และจัดทำแบบรายงาน ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ให้บริการแก่ผู้โฆษณาสำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ มีเดีย เอเยนซี


แชร์ :

You may also like