HomeMediaสมาคมทีวีดิจิตอล เซ็นสัญญา ‘นีลเส็น’ 4 ปี จัดทำ ‘ทีวีเรตติ้งใหม่’ ข้ามแพลตฟอร์ม กสทช.หนุนงบ 288 ล้าน

สมาคมทีวีดิจิตอล เซ็นสัญญา ‘นีลเส็น’ 4 ปี จัดทำ ‘ทีวีเรตติ้งใหม่’ ข้ามแพลตฟอร์ม กสทช.หนุนงบ 288 ล้าน

แชร์ :

media spending tv

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

ในที่สุดโครงการพัฒนาระบบสำรวจความนิยมรายการโทรทัศน์ (tv rating) แบบใหม่ข้ามแพลตฟอร์ม ที่สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ยื่นเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ 288.8 ล้านบาท จาก กสทช. ก็ผ่านการพิจารณาอนุมัติและเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้ว หลังจากยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2562

ADFEST 2024

Santos Or Jaune


โดยมี นีลเส็น (Nielsen) เป็นผู้รับจ้างสมาคมฯ ระยะเวลา 4 ปี ทำการสำรวจแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform) เพื่อให้ได้ผลความนิยมทั้งจากการรับชมแบบเดิมผ่านหน้าจอทีวีและการรับชมแบบใหม่ผ่านจอออนไลน์

คุณสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่สมาคมฯผลักดันอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี นับตั้งแต่มีประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 (ม.44) สนับสนุนทีวีดิจิทัลจัดทำระบบวัดเรตติ้งใหม่ ตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ชมทั้งผ่านจอทีวีและจอออนไลน์

“โจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไร ให้เกิดความน่าเชื่อถือ แม่นยำ และสามารถตรวจสอบความโปร่งใส ที่มาของกลุ่มตัวอย่างและระเบียบวิธีวิจัยในมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนารูปแบบรายการ และมีเดียเอเจนซี ผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์วางแผนในการซื้อสื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สมาคมฯได้ดำเนินการสรรหา และเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอแผนงานการสำรวจความนิยมแบบใหม่ต่อสมาชิกผู้ประกอบการทีวีระบบดิจิทัลทุกช่อง และตัวแทนมีเดียเอเจนซี ร่วมพิจารณาคัดเลือก จนสุดท้ายมีมติให้ “นีลเส็น” ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง และมาตรฐานการสำรวจวิจัยระดับสากล เป็นผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความนิยมครั้งนี้

จากนั้นสมาคมฯ ก็ได้ยื่นเสนอรายละเอียดของแผนงานการบริหารจัดการโครงการต่อ กสทช.ตามเงื่อนไขจนได้รับการพิจารณาจัดสรรงบสนับสนุนจำนวน 288.8 ล้านบาท เพื่อเริ่มดำเนินการสำรวจความนิยมโทรทัศน์แบบใหม่ในกรอบระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี

สำหรับสาระสำคัญในการสำรวจความนิยมโทรทัศน์แบบใหม่นี้ จะขยายหน่วยตัวอย่างที่ใช้เป็นพื้นฐานพัฒนาเรตติ้งรายการ จากเดิม 9,000 ตัวอย่าง เป็น 13,000 ตัวอย่าง ควบคู่กับการพัฒนาโปรแกรมการสำรวจ (Software) ระบบใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์แบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform) ทั้งจากหน้าจอทีวีภาคพื้นดินและหน้าจอของแพลทฟอร์มออนไลน์

โดยมีผู้ตรวจสอบอิสระที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตรวจสอบความเที่ยงตรงและโปร่งใสของการสำรวจความนิยมครั้งนี้โดยตลอด อีกทั้งไม่ได้จำกัดการรายงานผลการสำรวจความนิยมให้เฉพาะผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและ กสทช. เท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา เข้าถึงข้อมูลตามการร้องขออีกด้วย

หลังจากที่ได้เซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมฯ และ นีลเส็น ก็เริ่มดำเนินการตามแผนงานทันที โดยในช่วงปีแรกของการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบ อุปกรณ์ และขยายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเก็บผลสำรวจต่อไป โดยคาดว่าจะได้รายงานผลสำรวจความนิยมของรายการโทรทัศน์แบบข้ามแพลตฟอร์มชุดแรกประมาณเดือน สิงหาคม 2565

การสำรวจความนิยมรายการโทรทัศน์แบบข้ามแพลตฟอร์มนี้ เป็นเทคโนโลยีระบบการวิจัยล่าสุดที่ นีลเส็น ได้พัฒนาและเริ่มใช้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก ล่าสุดได้ทำการติดตั้งระบบที่ประเทศเดนมาร์ก และซาอุดิอาระเบีย ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะใช้ระบบการวัดทีวีเรตติ้งแบบใหม่นี้


แชร์ :

You may also like