อำพลฟูดส์ เดินหน้าสานต่อโครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ปี5 ร่วมกับ การทางพิเศษ และ จส.100 [PR]

 

Ampolfood-Magicbox

- Advertisement -

โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 พร้อมใจกันสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจัดทำบันทึกลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” 

“โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” เกิดจากความร่วมมือของ อำพลฟูดส์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผลักดัน รณรงค์ให้พนักงานในองค์กร ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้บริการทางพิเศษ แกะ – ล้าง – เก็บ – ส่ง กล่องยูเอชที ที่ไม่ใช้แล้ว มายังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นชิปบอร์ด ประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ของ “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” อำพลฟูดส์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน ผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษ ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 เป็นจำนวนมาก ซึ่งปริมาณกล่องยูเอชที ที่โครงการกล่องวิเศษได้รับกลับคืนมา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มีปริมาณมากถึง 1,762,500 ชิ้น และยังสามารถ ส่งมอบ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ไปแล้วกว่า 705 ชุด ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน 18 แห่ง ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เพชรบุรี นครนายก สระบุรี และชัยภูมิ