อำพลฟูดส์ ผนึก วอยซ์ ทีวี จัดประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” [PR]

Ampol food_CSR

อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี 21 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมเสนอไอเดีย ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนห่างไกล ผ่านโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” คัดเลือก 10 โครงการค่ายอาสา พร้อมมอบเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ  และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน   รีไซเคิลจากกล่อง UHT มูลค่ากว่า 2 แสนบาท

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมมอบเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รีไซลเคิลจากกล่อง ยู เอช ที  ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” ให้แก่  โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน จำนวน  10 โครงการ เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย พัฒนา และทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน รวมไปถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณทรงศักดิ์ เปรมสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ร่วมเป็นผู้มอบในงานครั้งนี้

- Advertisement -

 

โครงการ  “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”  ได้ทำการคัดเลือก 10 โครงการค่ายอาสา ได้แก่

1.โครงการโต๊ะเติมฝัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2.โครงการต้นกล้าอาสา “สานฝันเพื่อน้อง” ตอน ตลาดนัดความสุข จากกลุ่มต้นกล้ายางนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

3.โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านอิงโค้ง จากมหาวิทยาลัยพะเยา

4.โครงการมอน้ำชีฮักแพง เบิ่งแญงโรงเรียนน้อง จากกลุ่มนิสิตมอน้ำชี สังกัดองค์การนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.โครงการสร้างสรรค์สังคมกับคนหลังเลนส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

6.โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ – ชนบท ครั้งที่ 26 จากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.โครงการเด็กดอย…คอยรัก ฟูมฟักด้วยห่วงใย จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

8.โครงการสิงห์มะหาดอาสา ทำความดี โรงอาหารนี้เพื่อน้อง จากคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (ทีมสิงห์มะหาด) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

9.โครงการพี่อาสาปันรักให้น้อง จากกลุ่มอักษรศิลป์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

10.โครงการสานฝันแบ่งปันรอยยิ้มสู่น้องแดนใต้ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้ 10 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนพัฒนาโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรีไซเคิลจากกล่อง UHT และดำเนินการออกค่ายอาสา ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2558