มายด์แชร์รับรางวัล “รองชนะเลิศสาขามีเดีย” จากงาน Cristal Festival 2014 [PR]

Processed with VSCOcam with a1 preset

Mr.Julien Morales รองประธาน Cristal Festival เข้าเยี่ยมมายด์แชร์ประเทศไทย เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร พร้อมมอบรางวัลรองชนะเลิศในสาขามีเดีย ให้กับทีมวางแผนกลยุทธ์สื่อ ประกอบด้วย น้ำร้อน สหพัฒนวนา, ณัฐกานต์ จรัสตระกูล, ธัญญะสุภางค์ อุทิศศิลปภากร, ศิธมา สินธวานนท์ และนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์  หัวหน้าฝ่ายงานสร้างสรรค์การวางแผนสื่อ สำหรับแคมเปญ TefalSoulmate จากการเข้าร่วมประกวดผลงาน Cristal Festival 2014 ที่ผ่านมา โดยมีปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการมายด์แชร์ ประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

- Advertisement -