Tag: exat

อำพลฟูดส์ เดินหน้าสานต่อโครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ปี5 ร่วมกับ การทางพิเศษ และ จส.100 [PR]

 โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 พร้อมใจกันสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจัดทำบันทึกลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” เกิดจากความร่วมมือของ อำพลฟูดส์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผลักดัน รณรงค์ให้พนักงานในองค์กร ประชาชนทั่วไป...