อำพลฟูดส์ และ วอยซ์ ทีวี ต่อยอด โครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” ปี 2 [PR]

 APF_Magicbox_Year2

อำพลฟูดส์ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 สานต่อการประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” ปี 2  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมเสนอความคิด ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกล โดยคัดเลือก 10 โครงการค่ายอาสาที่น่าสนใจ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  ที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลกล่อง UHT มูลค่ากว่า 2 แสนบาท

- Advertisement -

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้นำนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย และ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ช่อง 21 ได้จัดกิจกรรมประกวดโครงการค่ายอาสา “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 2 ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้สังคมของเยาวชนในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการให้ และมุ่งต่อยอดความพร้อมทางการศึกษาของ นักเรียนที่ห่างไกลโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิลของกล่อง UHT  

“กล่องวิเศษ น้องอยากได้ … พี่จัดให้” เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งโครงการค่ายอาสา เพื่อพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัด เข้าประกวดเพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา นั่นคือ โต๊ะ และ เก้าอี้นักเรียน

ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  เผยว่า “โครงการกล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้ ปีที่ 2 เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง และเห็นได้ชัดว่าเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ให้ความสนใจ  นำเสนอไอเดียในการพัฒนาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน  สำหรับปีนี้ มีน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศส่งโครงการเข้าประกวดจำนวนมาก และเป็นโครงการที่น่าสนใจทั้งสิ้น สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการพอสมควร แต่เราก็ได้คัดเลือก 10 โครงการที่คาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด”

โดยที่ผ่านมาโครงการกล่องวิเศษ สามารถคว้ารางวัลจากเวทีมากมาย อาทิ ล่าสุดรางวัล MAT  Award  2015 ในสาขา Social Marketing Award สุดยอดแผนการตลาดเพื่อสังคมยอดเยี่ยม จากสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถคว้ารางวัลเวทีระดับเอเชีย ในรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award  2015 สาขา Green Leadership Award ซึ่งโครงการกล่องวิเศษ เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

ซึ่งในครั้งนี้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 โครงการจะได้รับทุนเพื่อพัฒนาโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรีไซเคิลจากกล่อง UHT  และดำเนินการออกค่ายอาสา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2559