“อำพลฟูดส์” ร่วมรณรงค์ปิดไฟให้โลกพัก 1 ชั่วโมงในโครงการ 60+ Earth Hour 2016 [PR]

Ampolfood_Change Climate Change

อำพลฟูดส์ เข้าร่วมโครงการ 60+ Earth Hour 2016 ปิดไฟ 1ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ภายใต้แคมเปญ  “Change Climate Change”  ปิดเพื่อเปลี่ยน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ FEED  โดยจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชนปิด ไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30 – 21.30 น.   ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์

- Advertisement -

อำพลฟูดส์  สร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียว ปลูกฝั่งพฤติกรรมพนักงาน  โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก 1 ชั่วโมง ภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึง สภาพปัญหา สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อโลกในปัจจุบัน รวมทั้งในสื่อออนไลน์ มีการเลือกใช้รูปแบบการประหยัดพลังงานเพื่อตอกย้ำการ เป็นองค์กรนวัตกรรมสีเขียวและส่วนหนึ่งในการช่วยโลก

อำพลฟูดส์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม 60+ Earth Hour 2016 ปิดไฟ 1ชั่วโมง  เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่ประจักต่อสายตาชาวโลกในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วกัน