HomeADMoto Repellent นวัตกรรมแรกของโลก “มอเตอร์ไซด์ไล่ยุง” จากฝีมือคนไทย

Moto Repellent นวัตกรรมแรกของโลก “มอเตอร์ไซด์ไล่ยุง” จากฝีมือคนไทย

แชร์ :

moto

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้โรคไข้เลือดออกไม่สามารมองข้ามได้อีกต่อไป ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกสามารถคร่าชีวิตได้อย่างฉับพลัน นอกจากนั้นการระบาดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

Santos Or Jaune

(สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558 มีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิต รวม 71,694 ราย ณ วันที่ 17 ก.ย. 2558) โดยที่ชุมชนแออัดเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุด

จากสถานการณ์นี้ทางบริษัท BBDO Bangkok ร่วมมือกับมูลนิธิดวงประทีป ได้ตระหนักและมีความประสงค์ช่วยเหลือชุมชนแออัดให้ห่างไกลโรคไข้เลือดออก จัดสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อชุมชนแออัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มทำ “Moto Repellent”

นวัตกรรมไล่ยุง มีลักษณะเป็นฟิลเตอร์ติดตั้งต่อจากท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์ ทุกๆครั้งที่มีการเร่งเครื่องยนต์ ฟิลเตอร์นี้จะถูกแรงดันลมร้อนจากเครื่องยนต์และพ่นน้ำมันตะไคร้ไล่ยุงออกมา มีรัศมีของการกระจายได้ในระยะ 10 เมตร  และด้วยการเลือกติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์จึงทำให้สามารถซอกแซกเข้าไปในพื้นที่เล็กๆ ซอกซอยในชุมชมแออัดได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยพาหนะอื่นๆ

bbdo moto repellent thailand

ทั้งนี้มันยัง เป็นนวัตกรรมที่คิดมาเพื่อให้ชุมชนได้มีบทบาทขับเคลื่อนและช่วยปกป้องยุงด้วยตนเองอีกด้วย

https://vimeo.com/154717119


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม