JUMC NEXT 11 โครงการจำลองหลักสูตร MBA ระยะเวลา 1 เดือน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง17 มี.ค. 2559 [PR]

jumc2

JUMC NEXT เกิดจากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งโครงการ JUMC NEXT ซึ่งเป็นโครงการจำลองหลักสูตร MBA Chula ในระยะเวลา 1 เดือน โดยปี 2559 นี้ นับเป็นปีที่ 11 ของโครงการ

- Advertisement -

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงกา
1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมหาวิทยาลัย อายุ ไม่เกิน 27 ปี (รวมถึงนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559)
2. มีความสนใจหลักสูตร MBA หรือ ไม่แน่ใจว่าหลักสูตร MBA เหมาะสมกับตนหรือไม่

ระยะเวลาโครงการ
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 (จันทร์-ศุกร์) เวลา 13.00-20.30 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าเข้าร่วมโครงการ
5,900 บาท

– สนใจสมัครเพื่อสอบข้อเขียนตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2559 ที่นี่ http://www.jumc.in.th/jumcnext/register.php
– สอบข้อเขียน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 (ค่าสมัครสอบข้อเขียน 200 บาท)
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 หรือ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 (เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านข้อเขียนเท่านั้น)

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.jumc.in.th/jumcnext/faq.php