MBA จุฬาฯ รับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วม Business Sharing ต่อยอดไอเดีย โครงการ JUMC WoW ครั้งที่ 6

สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครหนุ่มสาวนักธุรกิจไฟแรง อายุไม่เกิน 35 ปี มาร่วมแบ่งปันความรู้ทางธุรกิจ สานความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียน และก้าวสู่ความสำเร็จไปกับโครงการ Junior MBA Chula WoW หรือ JUMC WoW ครั้งที่ 6

- Advertisement -

ด้วยเชื่อมั่นว่า “Sharing and Networking Lead to the Future” โครงการ JUMC WoW ครั้งที่ 6 นี้จะมุ่งต่อยอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ เน้นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมมากมายระหว่างผู้เรียน วิทยากร โค้ช และกรรมการโครงการฯ จากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงการดูศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์และสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านบุคลิกภาพ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะช่วยต่อยอดประสบการณ์และจุดประกายความคิดทางธุรกิจให้แก่ผู้เรียนในอนาคต

JUMC WoW รุ่นที่ 6 นี้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 23.59 น. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

 

– อายุไม่เกิน 35 ปีในวันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี

– เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถแบ่งปัน (Sharing) สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับผู้อื่น

– มีใจรักที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

– สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 7 เมษายน 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.jumc.in.th/jumcwow หรือติดตามความ เคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ก JUMC WoW