JUMC WoW หลักสูตร Business Sharing สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครรุ่น 9

JUMC WoW หลักสูตรการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่เน้น การแบ่งปัน (Sharing) ทั้งความรู้และประสบการณ์ ทั้งระหว่างผู้เรียน วิทยากร และกรรมการโครงการฯ รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ (Networking)ที่เกื้อกูลกัน  โครงการ JUMC WoW จึงได้กลายเป็นจุดที่คนให้ความสนใจในการเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะสังเกตุได้จากจำนวนผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

- Advertisement -

นายวรพล รัตนพันธ์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 5 ซึ่งผ่านประสบการณ์การเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้ว ยืนยันว่า ได้ยินครั้งแรกก็รู้ได้แล้วว่า มันตรงความต้องการของเราเอง ที่ต้องการคอร์สการอบรมแบบนี้ แต่ยังไม่มีที่ไหน ตอบสนองให้ได้ แล้วยิ่งพอได้มาเรียนแล้ว ก็เข้าใจได้เลยว่า เป็นโครงการที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้โดยตรงเลย โดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมและการ Sharing อะไรที่เรารู้แล้ว เราก็แบ่งปันให้เพื่อน อะไรที่เรายังไม่รู้ เราก็ได้รับจากเพื่อนที่เรียนด้วยกัน

ในขณะที่ ธีรดล อาภรณ์ศิริพงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมในโครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 8 บอกเล่าถึงสิ่งที่ประโยชน์จากการเข้าเรียนในโครงการ JUMC WoW ว่า ช่วยให้เราเปิดมุมมองในการทำธุรกิจมากขึ้น ซึ่งมาจากการแชร์ แล้วก็ทำให้ได้เห็นว่า คนที่แบ่งปันให้เรา ทำไมเขาถึงก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และทำให้เราเริ่มมีไฟที่จะตั้งเป้าไปให้ถึงจุดจุดนั้น แบบที่มีการแชร์ และมีเป้าในการทำธุรกิจมากขึ้น

ด้าน โตสิต วิสาลเสสด์ ผู้อำนวยการโครงการ JUMC ก็ย้ำว่า JUMC เป็นโครงการอบรมสมัยใหม่ ดำเนินการโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 37 ปี เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ การบริหารจัดการธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองทั้งด้านบุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเชิงบวก

ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อการทำงาน และการใช้ชีวิต การสานสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปิดมุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากได้มีประสบการณ์การบริหารงานมาระยะหนึ่งแล้ว จนสามารถต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆในอนาคต (Future) ของผู้เรียนและสังคมรอบๆตัวได้

คลาสเรียนของ JUMC WoW ไม่ใช่การเข้าเรียนตามหลักวิชาการ แต่เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ที่วิทยากร (WoW GURU) แต่ละท่านเชี่ยวชาญซึ่งเข้ากับบริบทในการทำธุรกิจยุคใหม่และหาอ่านไม่ได้จากตำราเรียนหรือตำราธุรกิจเล่มไหน


ซึ่งขณะนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ทางโครงการก็กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ที่จะมาสัมผัสกับ คอร์สสมัยใหม่ ซึ่งนับเป็นรุ่นที่ 9 ที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการจะมาเป็น JUMC WoW Family ร่วมแบ่งปัน สร้างสัมพันธ์ และก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน

 

ดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.jumc.in.th/jumcwow/register.asp

Line ID: @JUMC

*****

Junior MBA Chula WoW (JUMC WoW) คือหลักสูตรอบรมระยะสั้น จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ  สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้าน Business Sharing เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว โดยเน้นการนำความรู้ MBA และประสบการณ์ธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

#JumcWoW #MBA #Chula #JumcWoW9#JumcWoWFamily #Entreprenuer #BusinessCourse #Connection