คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานสัมนา “ผู้ประกอบการไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” [PR]

BUSEM

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานสัมนา “ผู้ประกอบการไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

- Advertisement -

และร่วมอภิปรายกลุ่มในหัวข้อดังกล่าวโดยแขกรับเชิญที่น่าสนใจหลายท่าน ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้นำเสนอผลสำรวจและข้อเท็จจริงอันน่าสนใจที่สำรวจโดย โครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ประจำประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย

ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการชายและหญิงเกือบจะเท่าๆกัน กว่าหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดตั้งใจที่จะเริ่มกิจการเป็นของตัวเองในอีก 3 ปีข้างหน้า  และเจ้าของธุรกิจต่างกล่าวว่า ลูกค้าของพวกเขากว่า 93% เป็นลูกค้าจากในประเทศ

“ผลสำรวจที่ออกมานั้นแสดงให้เห็นว่า กิจการในประเทศไทยควรจะได้รับการสนับสนุน เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เปิดกว้างและพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจจากต่างประเทศ หากทำตรงนี้ได้ จะช่วยให้เราเป็นสมาชิกในกลุ่ม AEC ที่มีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง” นางสาวพัชรี พันธุมโน ผู้ริเริ่มโครงการ Entrepreneur Now Awards (Entrepreneurnow.asia)  โครงการประกวดและมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีธุรกิจในประเทศไทย กล่าว