Homeirish dating sites for over 50DAAT ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมแข่งขันชิงทุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล จำนวน 1 ทุน จากมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ [PR]

DAAT ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมแข่งขันชิงทุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล จำนวน 1 ทุน จากมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ [PR]

แชร์ :

 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ให้กับ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT จำนวน 1 ทุน มูลค่า 302,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่สนใจเเละมีความตั้งใจจริง DAAT ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมแข่งขันชิงทุนการศึกษานี้ ส่งรายละเอียดมาที่สมาคมดังนี้

1) ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV หรือประวัติใน Linkedin)

2) สื่อแนะนำตัวเองผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลชนิดใด ๆ ก็ได้ (Youtube, Facebook, Blog หรืออื่น ๆ)

3) ตัวอย่างผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)

4) เหตุผลที่คณะกรรมการสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ควรเลือกมอบทุนให้แก่ท่าน

ส่งมาทางอีเมล์ที่ daatscholarship@gmail.com

subject email: ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร

ภายในวันที่ 18 มิ.ย. 64 (22.00 น.)

กำหนดการสมัครและคัดเลือก

– ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 22 พ.ค. – 18 มิ.ย. 64 (หมดเขตส่งเอกสารเวลา 22.00 น. ของวันที่ 18 มิ.ย. 64)

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 21 มิ.ย. 64

– สอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ วันที่ 23-24 มิ.ย. 64

– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 25 มิ.ย. 64

– เริ่มเรียนเทอมแรก กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศ วัน 3 กรกฎาคม 64)

เรียนทุกวันเสาร์ 9.00 – 20.00 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

สอนโดยทีมงานคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสื่อสารดิจิทัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ https://bit.ly/345BEwa

เมื่อจบการศึกษาแล้วท่านจะได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานในบริษัท Digital Agency ชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี


แชร์ :

You may also like