เสวนา “คุณค่าโฆษณาไทย แบรนด์ได้กำไร สังคมได้ประโยชน์” กับ 4 ครีเอทีฟพลเมืองดี [ADMAN 2015]

adman 2015 bangkok university cover

Adman Awards & Symposium  ปี 2015  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการเสวนา “คนโฆษณา…เส้นทางนอกตำรา” หัวข้อ “คุณค่าโฆษณาไทย แบรนด์ได้กำไร สังคมได้ประโยชน์”

จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ สถานที่จัด ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 22)  โดยมี 4 วิทยากร นักโฆษณาสร้างสรรค์พลเมืองดี จะมาร่วมปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณค่าโฆษณาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ และวงการโฆษณาไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน  ได้แก่

- Advertisement -

1. คุณกิตติ ไชยพร จาก ชูใจ กะ กัลยาณมิตร
2. คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ จาก The Leo Burnett Group Thailand
3. คุณวราวุฒิ แก่นนาคำ จาก Prakit Advertising
4. คุณบุญสักก์ บรรณหิรัญ จาก OgilvyOne

adman 2015 bangkok university