เสวนา “คุณค่าโฆษณาไทย แบรนด์ได้กำไร สังคมได้ประโยชน์” กับ 4 ครีเอทีฟพลเมืองดี [ADMAN 2015]

adman 2015 bangkok university cover

Adman Awards & Symposium  ปี 2015  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการเสวนา “คนโฆษณา…เส้นทางนอกตำรา” หัวข้อ “คุณค่าโฆษณาไทย แบรนด์ได้กำไร สังคมได้ประโยชน์”

- Advertisement -

จัดขึ้นในวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ สถานที่จัด ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 22)  โดยมี 4 วิทยากร นักโฆษณาสร้างสรรค์พลเมืองดี จะมาร่วมปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณค่าโฆษณาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ และวงการโฆษณาไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน  ได้แก่

1. คุณกิตติ ไชยพร จาก ชูใจ กะ กัลยาณมิตร
2. คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ จาก The Leo Burnett Group Thailand
3. คุณวราวุฒิ แก่นนาคำ จาก Prakit Advertising
4. คุณบุญสักก์ บรรณหิรัญ จาก OgilvyOne

adman 2015 bangkok university