Tag: BUSEM

ONCE แฟชั่นเพื่อการแบ่งปัน ธุรกิจตามศาสตร์พระราชา สร้างโลก ‘ความเท่าเทียม’ จากเด็กอายุ 19 ปี

ด้วยความเชื่อที่ว่าการลุกขึ้นมาทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งนั้น ต้องมองข้ามจากเรื่องของตัวเอง มาสู่การสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับสังคม ทำให้แบรนด์วันซ์ (ONCE) ถือกำเนิดขึ้น โดยมีแก่นของ Sharing เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ก่อตั้งจึงได้น้อมนำหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำคัญในการนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแข็งแรงและมีความยั่งยืน “น้องจุ้ย - จิระ ชนะบริบูรณ์ชัย”  ด้วยวัยเพียง 19 ปี กำลังศึกษาปีที่ 3 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ หรือ BUSEM มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะผู้ก่อตั้งแบรนด์วันซ์...

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานสัมนา “ผู้ประกอบการไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” [PR]

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานสัมนา “ผู้ประกอบการไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”และร่วมอภิปรายกลุ่มในหัวข้อดังกล่าวโดยแขกรับเชิญที่น่าสนใจหลายท่าน ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้นำเสนอผลสำรวจและข้อเท็จจริงอันน่าสนใจที่สำรวจโดย โครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ประจำประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการชายและหญิงเกือบจะเท่าๆกัน กว่าหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดตั้งใจที่จะเริ่มกิจการเป็นของตัวเองในอีก 3 ปีข้างหน้า  และเจ้าของธุรกิจต่างกล่าวว่า ลูกค้าของพวกเขากว่า 93% เป็นลูกค้าจากในประเทศ“ผลสำรวจที่ออกมานั้นแสดงให้เห็นว่า กิจการในประเทศไทยควรจะได้รับการสนับสนุน เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เปิดกว้างและพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจจากต่างประเทศ...

ก้าวใหม่ ม.กรุงเทพ มุ่งผลิตนักศึกษาเป็น Creative Entrepreneur [PR]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ Babson College ร่วมสร้างหลักสูตรดีที่สุดในไทยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมประกาศตัวเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนไทยชั้นนำรายแรกและรายเดียวที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตใหม่ให้เป็น Creative Entrepreneur “คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบเจ้าของ”    อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยว่า  ภายใต้ความโดดเด่นของ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ได้ประสานความร่วมมือกับ Babson College สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งของโลกด้านการพัฒนาผู้ประกอบการติดต่อกัน...
- Advertorial -