รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชวนซึ้ง มากกว่า “ผู้รับ” แต่เป็น “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

SiPH-มีชีวิตเพื่อให้-ให้เพื่อชีวิต-

เพื่อทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จึงเป็นที่มาของคลิปสุดซึ้ง “SiPH มีชีวิตเพื่อให้ ให้เพื่อชีวิต” เล่าเรื่องคุณหมอคนหนึ่งที่นอกจากทำหน้าที่รักษาตามปกติแล้ว เขายังให้กำลังใจคนไข้สารพัดวิธีแบบน่ารักน่าชัง จนในที่สุดคนไข้ก็กลับมามีกำลังใจสู้โรคร้ายอีกครั้ง สิ่งที่เขาทำมากกว่าหน้าที่ แต่เพราะเขารู้ดีว่า “การให้” กับคนอื่นจะกระตุ้นให้ “ผู้รับ” มองเห็นคุณค่าแล้วส่งผ่านความรู้สึกนั้นต่อไป เปรียบได้กับการรับการรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ที่ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อการรักษาคนไข้คนอื่นๆ ต่อไป

- Advertisement -

เรื่องของกำลังใจมีส่วนสำคัญอย่างมากของการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากคลิปนี้จะทำให้หน้าที่โปรโมตความเข้าใจและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์แล้ว ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วย (Care Taker) ทั้งหลาย ให้รู้วิธีที่จะรับมือกับโรค เพราะในชีวิตจริง บุคลากรทางการแพทย์ คนดูแล และผู้ป่วยก็ต้องจับมือสู้ไปด้วยกัน ถึงจะเอาชนะโรคได้

siph hospital

เงินส่วนหนึ่งจากค่ารักษาจะนำกลับไปช่วยผู้ป่วยอีกมากมายที่ศิริราช และโครงการต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อยกระดับการแพทย์ไทย ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่รับการรักษาจากที่นี่ก็จะเป็นผู้ให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป โมเดลการรักษาพยาบาลโดยโรงพยาบาลรัฐในลักษณะนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย แต่ในฐานะของหนึ่งในคนที่พาคุณแม่ไปรับการรักษาเช่นกัน บอกเลยว่าได้รับความสะดวกสบายขึ้นมาก แถมยังอุ่นใจที่มีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ให้การรักษาโดยตรง ยิ่งมีส่วนส่งเสริมเรื่องของการศึกษาด้วยแล้ว การรับการรักษาจากโรงพยาบาลรัฐในลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายที่พร้อมเข้าถึงบริการ

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KGNqj-yBwtg[/youtube]

siph hospital2

[Advertorial]