Tag: SiPH

สำนักงานใหญ่ออปโป้ บริจาคหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น แก่รพ.ศิริราช SiPH และ ศิริราช-กาญจนา พร้อมเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล...

 สำนักงานใหญ่ออปโป้ แบรนด์สมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่ของโลก ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้เกิดความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก จึงได้บริจาคหน้ากากอนามัย ประเภท N95 จำนวน 20,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นตัวแทนรับมอบนายชานนท์ จิรายุกุล ประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร ออปโป้แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน ออปโป้ สำนักงานใหญ่ เข้าพบ...

ผ่าโมเดล “ศิริราชปิยมหาราชการุณย์” ต้นแบบ รพ.รัฐ บริการพรีเมียม-นำรายได้คืนสู่สังคม

“ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” (SiPH) ถือเป็นต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ ที่การบริหารและการให้บริการแบบโรงพยาบาลเอกชน ทั้งคุณภาพศิริราช และมาตรฐานสากล ถึงวันนี้เปิดดำเนินการเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ภายใต้แนวคิด “ผู้รับ ผู้ให้” เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งที่เข้าโรงพยาบาลแห่งนี้ จะส่งกลับคืนสู่ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” เพื่อนำไปใช้ดำเนินการ “โรงพยาบาลศิริราช” และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ซึ่งในแต่ละปี “ศิริราช” มีผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคนต่อปี...

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชวนซึ้ง มากกว่า “ผู้รับ” แต่เป็น “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

เพื่อทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จึงเป็นที่มาของคลิปสุดซึ้ง "SiPH มีชีวิตเพื่อให้ ให้เพื่อชีวิต" เล่าเรื่องคุณหมอคนหนึ่งที่นอกจากทำหน้าที่รักษาตามปกติแล้ว เขายังให้กำลังใจคนไข้สารพัดวิธีแบบน่ารักน่าชัง จนในที่สุดคนไข้ก็กลับมามีกำลังใจสู้โรคร้ายอีกครั้ง สิ่งที่เขาทำมากกว่าหน้าที่ แต่เพราะเขารู้ดีว่า "การให้" กับคนอื่นจะกระตุ้นให้ "ผู้รับ" มองเห็นคุณค่าแล้วส่งผ่านความรู้สึกนั้นต่อไป เปรียบได้กับการรับการรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ที่ส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อการรักษาคนไข้คนอื่นๆ ต่อไปเรื่องของกำลังใจมีส่วนสำคัญอย่างมากของการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ นอกเหนือจากคลิปนี้จะทำให้หน้าที่โปรโมตความเข้าใจและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์แล้ว ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วย...