เครือรพ.กรุงเทพฯ ผนึกรวม 6 กลุ่มรพ.แถวหน้าไทย “เครือข่ายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ประกาศศักดาลุยตลาด “เอเชีย”