HomeADโฆษณา Print Ad ช๊อคๆดิบๆ เมื่อมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่า

โฆษณา Print Ad ช๊อคๆดิบๆ เมื่อมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่า

แชร์ :

Shocking-Print-Ads-Deforestation-tiger

โฆษณา Print Ads 4  ชิ้นจาก Sanctuary India  ที่ต้องการบอกถึงผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ด้วยผ่านคอนเซ็ปต์ง่ายๆ แต่ Execution สยองๆเลือดซิบๆ  โฆษณาเป็นรูปสัตว์ที่กำลังเกาะอยู่ต้นไม้แต่กลับถูกตัดคอไปพร้อมกับต้นไม้  ด้านล่างมี copy ว่า  “When the wood go ,  wildlife goes” ซึ่งก็เหมือนหมายถึง ต้นไม้ที่เป็นแหล่งพึงพิงของสัตว์ป่าถูกทำลายลง  สัตว์ป่าก็ถูกทำลายไปด้วยเช่นกัน   ผลงานโดย Creative Director  Ganesh Prasad Acharya

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

Shocking-Print-Ads-Deforestation-bird

Shocking-Print-Ads-Deforestation-gorilla

Shocking-Print-Ads-Deforestation-tiger

snake

 

 

source


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม