แคมเปญฮิต UNICEF ชวนหยุดเล่นสมาร์ทโฟน 10 นาที แลกเป็นน้ำดื่มสะอาดแจกเด็กยากไร้

unicefsmartphone1

UNICEF Tap Project เป็นโครงการที่ UNICEF หรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เริ่มดำเนินการขึ้นมาตั้งแต่ปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์คือ การแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดสู่เด็กๆในพื้นที่ที่ขาดแคลน ซึ่งจากตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา ก็มีเด็กๆกว่า 768 ล้านคนทั่วโลก ที่ UNICEF ได้ให้ความช่วยเหลือ

สำหรับในปีนี้ UNICEF ก็ยังคงดำเนินโปรเจคต์นี้ต่อไป แต่มาภายใต้แคมเปญใหม่ที่ชื่อว่า “The Digital Detox” ด้วยเงื่อนไขคือ ให้เรายอมสละเวลาในการกดสมาร์ทโฟนแค่ 10 นาทีเพื่อแลกกับน้ำดื่มสะอาดสำหรับเด็กที่ต้องการมันจริงๆถึงหนึ่งวัน ซึ่งวิธีการดังกล่าว มาภายใต้แนวคิดที่ว่า คนในปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนเสมือนเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิต พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าน้ำดื่มเป็นอะไรที่พวกเขาขาดแคลน เทียบเท่ากับการหยุดเล่นสมาร์ทโฟน ทั้งๆที่จริงๆแล้ว ยังมีเด็กๆอยู่อีกซีกโลกที่ต้องการเพียงแค่น้ำดื่มสะอาดๆในการดำรงชีวิต

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการหยุดเล่นมือถือสิบนาทีเพื่อน้ำดื่มสะอาดแก่เด็กหนึ่งวันแล้ว UNICEF ยังเปิดให้มีการบริจาคด้วยเงินโดยตรง โดยเงิน 1 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นน้ำสะอาดสู่เด็กหนึ่งคนในชนบทถึง 40 วัน แต่สำหรับใครที่อยากจะทำบุญไปพร้อมๆกับการล้างอาการเสพติดสมาร์ทโฟนไปในตัว ก็เชิญเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นี้ได้เลย แต่ต้องเข้าผ่านทางสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะ http://tap.unicefusa.org/

unicefsmartphone2

unicefsmartphone3