HomePR Newsคิม คยองซัน ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งเพื่อสานต่อการทำงานเพื่อเด็กในประเทศ [PR]

คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งเพื่อสานต่อการทำงานเพื่อเด็กในประเทศ [PR]

แชร์ :

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แต่งตั้งนางคิม คยองซัน เป็นผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ  ประจำประเทศไทยคนใหม่ หลังจากที่ผู้อำนวยการคนเก่าครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนางคิมมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในด้านการผลักดันนโยบาย การบริหารโครงการ และการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเธอจะนำทีมยูนิเซฟส่งเสริมพันธกิจต่อเด็กและครอบครัว ผ่านการทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งในภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรด้านการพัฒนา และชุมชนต่าง ๆ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางคิม คยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนใหม่ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับยูนิเซฟในประเทศไทย ฉันพร้อมสานต่องานสำคัญที่ยูนิเซฟได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรในการเข้าถึงเด็กที่เปราะบางที่สุด และพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อเติมเต็มสิทธิของเด็ก ฉันรู้สึกชื่นชมความก้าวหน้าด้านเด็กของประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในภูมิภาคอย่างแท้จริง ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีอุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ ที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังต้องเผชิญทั้งในสถานการณ์ปกติและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งฉันมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กทุกคน ผ่านการดำเนินการที่สร้างสรรค์ ชัดเจน และยั่งยืน”

นางคิมได้ร่วมงานกับองค์การยูนิเซฟตั้งแต่ปี 2544 โดยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านโครงการพัฒนาและผู้จัดการด้านการระดมทรัพยากรในประเทศซูดาน ที่ปรึกษาระดับสูงสำหรับองค์การสหประชาชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ และล่าสุดคือผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศปานามา นางคิมยังมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกลยุทธ์และการพัฒนาความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคประชาสังคม

นางคิมถือสัญชาติเกาหลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยรัทเจอร์ส และปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ปัจจุบันสมรสแล้วและมีลูกสาวสองคน ลูกชายหนึ่งคน

นางคิมได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายโธมัส ดาวิน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Global Innovation ขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่


แชร์ :

You may also like