Tag: Kyungsun Kim

คิม คยองซัน ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งเพื่อสานต่อการทำงานเพื่อเด็กในประเทศ [PR]

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แต่งตั้งนางคิม คยองซัน เป็นผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ  ประจำประเทศไทยคนใหม่ หลังจากที่ผู้อำนวยการคนเก่าครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนางคิมมีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีในด้านการผลักดันนโยบาย การบริหารโครงการ และการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเธอจะนำทีมยูนิเซฟส่งเสริมพันธกิจต่อเด็กและครอบครัว ผ่านการทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งในภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรด้านการพัฒนา และชุมชนต่าง ๆนางคิม คยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนใหม่ กล่าวว่า...
- Advertorial -