Homehttps://www.brandbuffet.in.th/dating-hobart/ยูนิเซฟ แต่งตั้งนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย [PR]

ยูนิเซฟ แต่งตั้งนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย [PR]

แชร์ :

วานนี้นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งนางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ มาดามแป้ง เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ถ. พระอาทิตย์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยมาดามแป้งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยยูนิเซฟรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เด็กในประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญ พร้อมทั้งระดมการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุด

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายมูฮัมหมัด ราฟิก ข่าน หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  2. นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  3. นางเดอเบอรา โคมินี่ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
  4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ ฑูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  5. นางคยอนซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  6. นางรูดิน่า วอยจ์โวด้า หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  7. นายนีล เคนนาร์ด ผู้บริหารฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

แชร์ :

You may also like