Homehttps://www.brandbuffet.in.th/dating-in-st-albert/“เลี้ยงถูก ลูกดี” แนวทางดูแลเด็กเล็กฉบับ “พรูเด็นเชียลร่วมมือกับยูนิเซฟ” ตอกย้ำแนวคิด “เด็กฉลาดชาติเจริญ”

“เลี้ยงถูก ลูกดี” แนวทางดูแลเด็กเล็กฉบับ “พรูเด็นเชียลร่วมมือกับยูนิเซฟ” ตอกย้ำแนวคิด “เด็กฉลาดชาติเจริญ”


ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การเลี้ยงดูเด็กมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในครอบครัวเองก็มีทัศนคติการเลี้ยงลูกที่ต่างเจนก็ต่างกัน แบบนี้ทำยังไงดี?!

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

อย่างเช่น “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” สมัยนี้ยังใช้ได้จริงไหม? พ่อแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนคิดว่า เมื่อเด็กทำพฤติกรรมไม่ดี ต้องตีเหมือนคำสุภาษิตที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” เด็กจะจำและไม่ทำอีกแต่รู้หรือไม่ว่าการตีส่งผลกระทบมากกว่าที่คิด

ช่วงวัยเด็กเล็กหรือ ช่วง 0-6 ปีที่เรียกว่าช่วงปฐมวัย คือช่วงเวลาสำคัญต่อพัฒนาการเด็กจนโต ดังนั้นการเลี้ยงดูในช่วงนี้จึงมีผลต่ออนาคตของเด็กๆ เป็นอย่างมาก  พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยผ่านแคมเปญ “เลี้ยงถูก ลูกดี” เพื่ออยากให้ทุกคนหันมาพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development : ECD) ด้วยกัน

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้นำเสนอเนื้อหาการดูแลเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ Prudential Thailand และช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ มากมายเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องเพื่อมีพัฒนาการที่ดีสมวัยพร้อมเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อย่างเหมาะสม ตามกรอบ Nurturing Care Framework (NCF) ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่พัฒนาการของเด็กใน 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ สุขภาพดี โภชนาการที่เพียงพอ  โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ การดูแลที่สนองตอบเชิงบวกต่อความต้องการและความรู้สึกของเด็ก การปกป้องคุ้มครองและความปลอดภัย โดยเฉพาะ “การดูแลแบบตอบสนอง” หรือ Responsive caregiving”

ตัวอย่างคอนเท้นท์ที่น่าสนใจ เช่น  การแก้ปัญหาเด็กงอแงอยากได้ของเล่น ไม่จำเป็นต้องดุ แค่สื่อสารให้เป็น เพราะเด็กเป็นวัยที่งอแงอยู่แล้วตามประสาเด็ก ผู้เลี้ยงจะต้องจัดการทั้งเด็กและตัวเองอย่างไร ยิ่งโอ๋ ยิ่งแย่ จริงหรือ? การสัญญากับเด็กที่ทำไม่ได้ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสาระที่เข้าใจง่าย นำประสบการณ์ที่พ่อแม่ ผู้ดูแลจะต้องเจอมาแนะนำตามแนวทาง Nurturing Care และ สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กๆ ได้ทันทีถึงแม่ว่าบางอย่างพ่อแม่ทำลงไปแล้ว แต่ไม่สายที่จะปรับแก้ไขให้ดีขึ้นได้

ทุกคนรู้ไหมว่าพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เพราะการลงทุนในเด็กปฐมวัย ด้วยการให้ความรู้และการพัฒนาที่ดีอย่างถูกต้อง ไม่เพียงแค่เด็กและครอบครัวจะได้ประโยชน์ แต่รวมถึงสังคม และประเทศชาติ หรือจะพูดได้ว่า “เด็กฉลาดชาติเจริญ” ก็เป็นได้  จะได้กำไรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจในอนาคต ประหยัดงบประมาณในการดูแลแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง เพราะ “การพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งผลตลอดชีวิต”

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาการที่ดีในอนาคต ผ่านเว็บไซต์  พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ต่อเนื่องตลอดปี และเตรียมพบกิจกรรมพิเศษในงานวันเด็ก ปี 2567 และของขวัญสุดพิเศษสำหรับเด็กๆ ติดตามได้ทางเพจ Prudential Thailand รับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอน


You may also like