เอ็นไวโรเซลเผย ประชาชนยันปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ไม่เชื่อมั่นเลือกตั้งโปร่งใส [PR]


Envirosell Thailand

เอ็นไวโรเซลเผย ประชาชนยันปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง พร้อมทำบัตรเสีย กาโนโหวต ไม่เชื่อมั่นเลือกตั้งโปร่งใส วอนขอปฏิรูป รัฐบาลลาออก คืนเสียงประชาชน เนื่องจากไม่มั่นใจแนวทางแก้ปัญหารัฐบาลอีกต่อไป

- Advertisement -

บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และ พฤติกรรมผู้บริโภค ทำประชาพิจารณ์ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสุ่มตัวอย่าง 1000 คน จากประชากรชาย หญิง ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยวิธีสุ่มจากหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วงวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ.2557โดยไม่จำกัดความคิดเห็นจากฝ่ายใดเพียงฝ่ายหนึ่ง ซึ่งการสุ่มตัวอย่างมีการกระจายตามสัดส่วนประชากรโดยหลักการทางสถิติ ด้วยความมั่นใจ 95% ความผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่าง +/- 3%

การวิจัยทำในช่วง 28-30 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรทุกภาค ได้แก่ กรุงเทพ 14% ภาคกลางและภาคตะวันออก 20%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34%, เหนือ 18%, และภาคใต้ 14% กระจายกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนรายได้สูง 18%  ปานกลาง 38% และรายได้น้อย 44% ปรากฏผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถามเป็นดังต่อไปนี้

 

คุณจะไปเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้หรือไม่

ประชาชน 45% แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ไปเลือกตั้ง 25% ตั้งใจไปเลือกตั้ง แต่ต้องการกาโหวตในช่องงดออกเสียง 22% ตั้งใจไปเลือกตั้ง และมีเป้าหมายในการเลือกพรรคต่างๆ อย่างชัดเจน และมีผู้ที่ต้องการไปเลือกตั้งอีก 8% แต่ตั้งใจไปทำบัตรเสีย

คุณคิดว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในวันที่ 2 ก.พ. นี้จะมีความโปร่งใสหรือไม่เพียงใด

ประชาชนส่วนใหญ่ 66% ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใสของการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. ส่วนประชาชนที่เหลือ 34% คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งน่าจะเป็นไปอย่างโปร่งใส (โดยคะแนนความไว้วางใจต่อความโปร่งใสในระบบการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. นี้ มีค่าเฉลี่ย 33.87 คะแนน จากคะแนน เต็ม 100 คะแนน)
_4.ไม่โปร่งใส

คุณคิดว่าประเทศไทยต้องการการปฎิรูปหรือไม่

ประชาชนยืนยันเจตนารมณ์ต้องการการปฎิรูปก่อนเลือกตั้ง 64% (สัดส่วนคงเดิม เมื่อเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยของเอ็นไวโรเซล เมื่อวันที่ 1-4 ธค 2556 ที่ผ่านมาซึ่งเป็น 63%)  อีก 24% ต้องการการปฏิรูป ภายหลังการเลือกตั้ง และที่เหลือ 12% มีความเห็นว่าไม่ต้องปฏิรูป

_2.ปฎิรูปก่อน

คุณอยากให้ประเทศไทยมีทางออกอย่างไร

71% ต้องการให้มีการเลื่อนการเลือกตั้ง โดยให้รัฐบาลลาออก และเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลชั่วคราว มีนายกรัฐมนตรีที่ทุกฝ่ายรับได้เข้ามาทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศ และ 29% ต้องการให้ กปปส.หยุดการชุมนุม เพื่อไปเลือกตั้ง

_3.ทางออก

ถ้ามีการปฎิรูปการเมืองเกิดขึ้นคุณอยากให้ใครเป็นคนจัดตั้งคณะกรรมการ

54% ต้องการคณะกรรมการที่มาจากเสียงโหวตของประชาชน ในขณะที่ 44% อยากใด้คณะกรรมการการปฎิรูปการเมืองพระราชทาน และ 2% อยากให้มาจากรัฐบาล

คุณได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของ กปปส. หรือไม่ เพียงใด

48% ของประชาชนได้มองข้ามเรื่องผลกระทบ เพราะรู้สึกเป็นหน้าที่ที่ต้องร่วมกันสู้เพื่อประเทศ ในขณะที่ 27% ไม่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับบ้างแต่ไม่รู้สึกเดือดร้อน ส่วนอีก 25% ได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้กปปส.ยุติการชุมนุม

_5.ผลกระทบ

คุณคิดว่ารัฐบาลจะจัดการแก้ปัญหาเรื่องการจำนำข้าวให้ชาวนาได้หรือไม่

ประชาชน 57% รู้สึกไม่มั่นใจกับการแก้ปัญหาของรัฐบาล แต่ 43% คิดว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้

ทั้งนี้ ไม่ว่ารูปแบบทางการเมืองในปัจจุบัน หรืออนาคตจะเป็นเช่นไร แต่รูปแบบการทำประชาพิจารณ์ เพื่อหยั่งความคิดเห็นของประชาชน และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น อาจเป็นอีกหนึ่งในโมเดลการปฏิรูปการเมืองเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด  และเติมเต็มให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น

_7.จำนำข้าว

——–

บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จำกัด

            บริษัทเอ็นไวโรเซล ดำเนินธุรกิจวิจัยและที่ปรึกษามากกว่า 27 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ นิวยอร์ค บริษัทเอ็นไวโรเซล เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และ พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะ ผลงาน ของเอ็นไวโรเซล ถูกตีพิมพ์ในสื่อชั้นนำมากมาย ได้แก่ New Yorker, Fortune, Business Week, The Wall Street Journal, and the New York Times เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ นิตยสารมาร์เกตเทียร์ และ รายการทีวีทางเศรษฐกิจ เป็นต้น หนังสอของ ซีอีโอ PACO UNDERHILL เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก แปลแล้วกว่า 27 ภาษา ตีพิมพ์มากกว่า 40 ครั้ง และเป็นหนึ่งในหนังสือการตลาดที่ขายดีที่สุด

            ปัจจุบัน บริษัทเอ็นไวโรเซลมีสำนักงานย่อย 11 สาขา ในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย อังกฤษ อินเดีย เม็กซิโก บราซิล เปรู ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อิตาลี ตุรกี และ ประเทศไทย ซึ่งดูแล ภูมิ ลาว เขมร และ พม่า