ทำ “ร้านค้าออนไลน์”อย่างไรให้โดนใจ ขาช๊อป ปี 2014

 

 online shopping future-of-retail-infographic

Walker Sands Communications พีอาร์เอเย่นซี่ในชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้ทำการสำรวจชื่อ Future of Retail Study  โดยสอบถามจากคนอเมริกาจำนวน 1,046 คน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเช่นไร  โดยนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบ Infographic ซึ่งน่าจะลองมาปรับใช้กับตลาดในประเทศไทยได้บ้าง  Brand Buffet  สรุป ดังนี้ – 62% ซื้อสินค้าออนไลน์เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  และ 40 % เดือนละ 1-2 ครั้ง

- Advertisement -

– 1 ใน 10 จากกลุ่มสำรวจใช้จ่ายเงินจำนวนมากกว่า 1,000 ดอลล่าร์ โดยที่ไม่ได้ดูสินค้าจริงก่อนเลยด้วยซ้ำ

– สิ่งที่ดึงดูดการซื้อสินค้าออนไลน์จาก 80% ของกลุ่มสำรวจชอบที่สินค้ามี “การจัดส่งฟรี” เป็นอันดับแรก อันดับสอง 66% บอกว่าจัดส่งภายใน 1 วัน และอันดับสาม 64% บอกว่าเปลี่ยนสินค้าฟรี

– 95% ของกลุ่มสำรวจซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ Amazon ในปีที่แล้ว – สินค้าที่จะไม่ซื้อผ่านออนไลน์ ได้แก่  อาหาร  สินค้าลักชัวรี่  และ สินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน ตามลำดับ

 

 

 

ที่มา : WalkerSands