มายด์แชร์เสนอแนวคิด “อแด๊ปทีฟมาร์เก็ตติ้ง” สู่นักการตลาดไทย [PR]

 

Panel Discussion

- Advertisement -

มายด์แชร์ เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร จัดงานสัมมนาประจำปี The Original Thinking Forum ครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง(Adaptive Marketing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักการตลาดไทยปรับแนวทางการตลาดในทันผู้บริโภคในยุคข้อมูล Real Time (สรุป Adaptive Marketing คลิกที่นี่ )

นีลูฟาร์ ฟาวเลอร์ กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าอาวุโสของเราได้พบปะหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับตัวตามแนวคิด อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง และนับเป็นหน้าที่ของของมายด์แชร์ที่จะปรับการทำงานและผลักดันการเติบโตของอแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง โดยเราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราสามารถรับรู้โอกาสที่เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค สื่อ และเทคโนโลยี และนำโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาใช้ได้อย่างทันท่วงที

 

ลูกค้าของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายๆกันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดในการวัดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในหลายๆกรณีที่เราวัดไม่ได้ก็เพราะขาดข้อมูลเชิงลึก หรือวิธีการที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเค้าสามารถที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ การจัดงานในวันนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันความคิดใหม่ๆในการปรับตัวและถกประเด็นเกี่ยวกับบางส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานในแนวทางอแด๊ปทีฟอย่างแท้จริงในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

 

อแด๊ปทีฟ มาร์เก็ตติ้ง (Adaptive Marketing) คือ แนวทางการวางแผนการตลาดที่สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น โดยการนำข้อมูลที่ผู้บริโภคแชร์ในสื่อดิจิตอลมาประมวลเป็นข้อมูลเชิงลึก แล้วนำมาปรับปรุงกิจกรรมการตลาดของแบรนด์ในทุกๆส่วน วิธีการนี้ทำให้มีเดียเอเยนซี่และนักการตลาดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลา เพื่อการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์แบบเฉพาะบุคคล

 Panel Discussion

โดยงาน The Original Thinking Forum มี 4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมการบรรยาย และการอภิปราย ได้แก่

  • คุณจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด หรือ BagabooTV ของช่อง 7 สี บรรยายในหัวข้อ Adaptive from Office to Online TV

การอภิปรายในหัวข้อ Is Thailand Ready for Adaptive Marketing?

  • คุณสุรีทิพย์ ละอองทอง โฉมทองดี รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  • คุณอริยะ พนมยงค์ ผู้จัดการกูเกิลประจำประเทศไทย

ผู้บริหาร ท่านจากทางมายด์แชร์มาร่วมบรรยาย ได้แก่

  • คุณนีลลูฟาร์ ฟาว์เลอร์ กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ในหัวข้อความหมายและความสำคัญของ Adaptive Marketing
  • คุณปัทมวรรณ สถาพร  Head of Business Planning ของมายด์แชร์ ในหัวข้ออแด๊ปทีฟมารเก็ตติ้ง ทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ได้อย่างไร (How Adaptive Marketing shapes the linkage between brands and today’s consumers)
  • คุณปิยนุช มีมุข Head of Digital Strategy ของมายด์แชร์ ในหัวข้อ Case Study ที่น่าสนใจที่นำวิธีการ Adaptive Marketing มาปรับ (Adaptive Marketing in  Action)
  • คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ Head of Invention ของมายด์แชร์ ในหัวข้อ Adaptive Trend เทรนด์ของปี 2014 (Trend 2014 – Be Adaptive)

ภายในงานมีนักการตลาดจากบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและลูกค้ามายด์แชร์เข้าร่วมกว่า 150 ราย

Overall panel discussion