Home PR News “10 Degreee เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ปั้นคลื่นลูกใหม่ รับกระแสโซเชี่ยล [PR]

“10 Degreee เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ปั้นคลื่นลูกใหม่ รับกระแสโซเชี่ยล [PR]

AAT_10 Degree_MKT

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) นำโดย คุณอ่อนอุษาลำเลียงพลนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ขึ้น ณ เดอะลีโอเบอร์เนทท์กรุ๊ปประเทศไทย โครงการความร่วมมือของหลายเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวงการโฆษณา และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการโฆษณา ที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มาเรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานในยุค “Social Era” ที่สอนจากประสบการณ์ของผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย 10 ท่าน

ในโอกาสนี้ คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพลนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ประธานกลุ่มเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ปประเทศไทย, คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร อุปนายกฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงจาก เดนท์สุ (ประเทศไทย), คุณภาวิต จิตรกรกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึก อบรมสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ร่วมด้วยเหล่าผู้บริหารระดับสูงจากเอเจนซี่ท็อปเท็น ที่จะมาเป็นวิทยากรของโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” มาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ตลอดจนภารกิจของโครงการครั้งนี้ ที่ไม่เพียงช่วยสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแก่คลื่นลูกใหม่แห่งวงการโฆษณาในอนาคตแต่ยังมุ่งบ่มเพาะแนวคิดในการรักษาจรรยาบรรณการทำงานของคนโฆษณาที่รับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาการโฆษณา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าว

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ของการสร้างวงการโฆษณาให้เป็นปึกแผ่น ช่วยพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงบ่มเพาะให้มีจรรยาบรรณในเรื่องการโฆษณา และยังส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันของบุคคลากรในอาชีพโฆษณาให้ได้มารวมตัวกัน ทำความเข้าใจกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการให้ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม และในวันนี้เมื่อวงการโฆษณามาถึงจุดเปลี่ยนสู่ยุค “Social Era” ก็ถึงเวลาที่วงการโฆษณาจะเดินหน้าสู่ทิศทางแห่งอนาคต สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการ ‘10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่’ ขึ้นเพื่อปูทางให้บุคลากรคลื่นลูกใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วงการโฆษณาได้เปิดมุมมองและฝึกลับสมองก่อนจะลงเข้าสนามจริงอย่างมืออาชีพในอนาคต” 

กิจกรรมดีๆอย่าง 10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปี3 และปี4 ที่ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์การโฆษณา (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความสนใจในสาขาอาชีพนี้ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีรายละเอียดการรับสมัคร คือ ผู้สมัครต้องผลิตและส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ)ในหัวข้อ “คุณคิดเห็นอย่างไรเมื่อวงการโฆษณากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Social Era”จากนั้น อัพโหลดในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้งค่าเป็น Privacy Setting เป็น Unlisted) และส่ง URL ของคลิป พร้อมใบสมัครมายัง www.adassothai.com โดยจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 30 คน ทางเว็บไซต์ www.adassothai.com ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงต้นเดือนเมษายน (*วันที่จะได้รับการสรุปอีกครั้งเมื่อทราบผลคัดเลือกนักศึกษาทั้ง 30 คน)

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม