Tag: 10 degreee

“10 Degreee เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ปั้นคลื่นลูกใหม่ รับกระแสโซเชี่ยล [PR]

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) นำโดย คุณอ่อนอุษาลำเลียงพลนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ขึ้น ณ เดอะลีโอเบอร์เนทท์กรุ๊ปประเทศไทย โครงการความร่วมมือของหลายเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวงการโฆษณา และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการโฆษณา ที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มาเรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานในยุค “Social Era” ที่สอนจากประสบการณ์ของผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย 10 ท่านในโอกาสนี้ คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพลนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย...
- Advertorial -