Tag: AAT

สมาคมโฆษณาฯ ประกาศผลผู้คว้ารางวัล Young Stars Competition Thailand 2019 มอบตั๋วเครื่องบินเดินทางไปลุ้นรางวัลในงานประกวดโฆษณาระดับโลกที่เกาหลี [PR]

นายรติ พันธ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานการจัดงานประกวด Young Stars Competition Thailand 2019 กล่าวว่า เมื่อปี 2560 ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้รับการทาบทามจากคณะผู้จัดการประกวด Young Stars Competition ซึ่งเป็นเวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับนักศึกษาที่จัดขึ้นประจำทุกปีภายในงานประกวดโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival ที่เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Young...

อ่อนอุษา ลำเลียงพล นั่งตำแหน่งนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยต่อ สมัยที่ 3

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย Advertising Association of Thailand (AAT) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ปี 2559-2561 โดย นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล  ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มเดอะลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เข้า มาบริหารสมาคมฯ จึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยต่อเป็นวาระที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีสมาชิกสมาคมฯ และผู้คร่ำหวอดในวงการโฆษณาให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายชัยประนิน...

มติเอกฉันท์ “อ่อนอุษา ลำเลียงพล” นั่งแท่นนายกสมาคมโฆษณาฯสมัยที่ 2

 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาฯ ชุดใหม่ ปี 2557-2559 ซึ่ง        คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล ประธานกลุ่มเดอะลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทยได้รับมติเป็น       เอกฉันท์ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่ 2 โดยมีสมาชิกสมาคมฯ และผู้คร่ำหวอดในวงการโฆษณาให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการสมาคมฯ...

AAT มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต โครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” [PR]

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำร่วมงานพร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในอนาคตนับเป็นก้าวแรกความสำเร็จของโครงการในการสร้างบุคลากรสายเลือดใหม่ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งแก่วงการโฆษณาต่อไป ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ถนนราชดำริ

“10 Degreee เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ปั้นคลื่นลูกใหม่ รับกระแสโซเชี่ยล [PR]

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) นำโดย คุณอ่อนอุษาลำเลียงพลนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” ขึ้น ณ เดอะลีโอเบอร์เนทท์กรุ๊ปประเทศไทย โครงการความร่วมมือของหลายเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวงการโฆษณา และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการโฆษณา ที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มาเรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานในยุค “Social Era” ที่สอนจากประสบการณ์ของผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย 10 ท่านในโอกาสนี้ คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพลนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย...

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประกาศกฏเกณฑ์ Pitching Fee

หลังจากก่อตั้ง สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association Thailand (DAAT) เมื่อปี 2555  เพื่อให้มีหน่วยงานกลางควบคุมโฆษณาดิจิทัลมีแบบแผนและมาตรฐานมากขึ้น เฉกเ่่ช่นเดียวกับโฆษณาปกติ ที่มีสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT)  ล่าสุด สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  ประกาศกฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมในการเสนองาน หรือ Pitching Fee  ดังนี้ PITCH FEEกฏเกณฑ์ค่าธรรมเนียมนำเสนองาน PITCH FEEสมาคมโฆษณาดิจิทัล...
- Advertorial -