AAT มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต โครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” [PR]

aat_10 Degree

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (Advertising Association of Thailand: AAT) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการ “10 Degree: เจาะลึกสมองรุ่นใหญ่” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำร่วมงานพร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในอนาคตนับเป็นก้าวแรกความสำเร็จของโครงการในการสร้างบุคลากรสายเลือดใหม่ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งแก่วงการโฆษณาต่อไป ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ถนนราชดำริ

- Advertisement -