มติเอกฉันท์ “อ่อนอุษา ลำเลียงพล” นั่งแท่นนายกสมาคมโฆษณาฯสมัยที่ 2

Leo burnett Onusa

 

- Advertisement -

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาฯ ชุดใหม่ ปี 2557-2559 ซึ่ง        คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล ประธานกลุ่มเดอะลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทยได้รับมติเป็น       เอกฉันท์ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่ 2 โดยมีสมาชิกสมาคมฯ และผู้คร่ำหวอดในวงการโฆษณาให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการสมาคมฯ ดังต่อไปนี้

นายกสมาคมฯ  คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล –  เดอะลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

กรรมการสมาคมฯ 7 ท่าน

  1. คุณอดิศักดิ์  อมรฉัตร          บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. คุณรติ  พันธุ์ทวี                    บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  3. คุณธนวัฒน์  มีสวัสดิ์            บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
  4. คุณภาวิต  จิตรกร                 บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
  5. คุณวีนัส  ร่มไทรทอง           บริษัท สปา – ฮาคูโฮโด จำกัด
  6. คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ             บริษัท ไอเดีย อเวนนู จำกัด
  7. ดร.ชาลินี ฮิราโน                  บริษัท เฟมไลน์ จำกัด

AAT president