สมาคมโฆษณาฯ ประกาศผลผู้คว้ารางวัล Young Stars Competition Thailand 2019 มอบตั๋วเครื่องบินเดินทางไปลุ้นรางวัลในงานประกวดโฆษณาระดับโลกที่เกาหลี [PR]

นายรติ พันธ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานการจัดงานประกวด Young Stars Competition Thailand 2019 กล่าวว่า เมื่อปี 2560 ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้รับการทาบทามจากคณะผู้จัดการประกวด Young Stars Competition ซึ่งเป็นเวทีการประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับนักศึกษาที่จัดขึ้นประจำทุกปีภายในงานประกวดโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival ที่เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Young Stars Competition ในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกหานักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมไปเป็นตัวแทนเข้าประกวดเวทีระดับโลก ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นว่าโครงการประกวดนี้ เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาโฆษณา หรือนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะมีอาชีพด้านนี้ได้มีโอกาสไปเปิดโลกทัศน์ สัมผัสกับผลงานโฆษณาระดับโลกด้วยประสบการณ์จริง และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก็จะเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์เพิ่มพูน นำมาพัฒนาอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยต่อไปได้ ทางสมาคมฯ จึงได้ร่วมมือจัดการประกวดทุกปีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

สำหรับการประกวด Young Stars Competition Thailand ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับคณะผู้จัดงานประกวดงานโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival และสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จัดการประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวด Young Stars Competition 2019 ในงาน AdStars Advertising Festival ณ เมืองปูซาน ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ได้สนับสนุนโดยมอบรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ให้กับผู้ชนะการประกวดทุกคน โดยการประกวดได้เปิดกว้างให้นักศึกษาจากสาขาต่างๆ ส่งผลงานเข้ามาประกวด ซึ่งที่ผ่านมามีตัวแทนของนักศึกษาสายนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ ธุรกิจการตลาด ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งผลงานประกวดจากหลากหลายสถาบัน อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

- Advertisement -

สำหรับหัวข้อการประกวด Young Stars Competition Thailand 2019 คือ แคมเปญโฆษณารณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อลดการเกิดฝุ่น 2.5 pm โดยการแยกขยะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดจาก 7 สถาบัน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์สมาคมฯ อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ชนะการประกวด ได้แก่

  • รางวัลที่ 1 ทีม Train(ed) to Busan จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • รางวัลที่ 2 ทีม Stardev จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  •  รางวัลที่ 3 ทีม Galaxy จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับผู้ชนะการประกวดนอกจากจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด Young Stars Competition 2019 ในงาน AdStars Advertising Festival และได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โซล จากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ การประกันเดินทางแล้ว ทีมที่ชนะรางวัลที่ 1 และ 2 ยังจะได้รับสิทธิเข้าร่วมชมและศึกษางานประกวดงานโฆษณาระดับโลก AdStars Advertising Festival ตลอด 3 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนทีมผู้ชนะรางวัลที่ 3 จะเสียค่าเข้าชมงานเพียงครึ่งเดียว และถ้าทีมนักศึกษาจากประเทศไทยสามารถไปชนะการประกวด Young Stars Competition ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รางวัลระดับ Bronze ขึ้นไป จะได้รับโอกาสฝึกงานในบริษัทเอเยนซี่โฆษณาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รางวัลชมเชย Crystal Award จากการประกวด Young Stars Competition 2018

“ในฐานะตัวแทนสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และหวังว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไปด้วย และอยากเชิญขวนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดในปีหน้า เพราะเวที Young Stars Thailand ถือเป็นเวทีหนึ่งที่นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทดสอบวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา ก่อนสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง เพราะกรรมการตัดสินทุกท่านเป็นผู้ที่ประสบการณ์คร่ำหวอดอยู่ในวงการโฆษณามาเป็นเวลานาน ผลงานที่ชนะการประกวดเวทีนี้สามารถบอกได้เลยว่าต้องงานดี” นายรติ กล่าว